Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 6. MADDESİNE EKLENEN “DEFTERDAR EMRİNDE GÖREVLENDİRİLEN” İBARESİ İPTAL EDİLDİ


[ 23 Temmuz 2018, Pazartesi – 11:41 ]

Sendikamız tarafından, 09.08.2006 tarihli, 26254 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendine, “07.05.2014 günlü, 28993 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yönetmelik” ile eklenen “ya da Defterdar emrinde görevlendirilen Defterdarlık Uzmanı olarak en az on yıl çalışmış olmak” cümlesinde yer alan “Defterdar emrinde görevlendirilen” ibaresinin, aynı kadro ve unvanda görev yapan defterdarlık uzmanlarından yalnızca defterdar emrinde görevlendirilenlere sınavsız olarak defterdar kadrosuna atanma imkanı verdiği, bu durumun Anayasa’da düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve çalışma barışını bozacağı gerekçesi ile söz konusu ibarenin iptali için dava açılmıştır.


Danıştay 2. Dairesinin 31.10.2017 tarihli, 2016/6767 E. ve 2017/6621 K. sayılı kararı ile dava konusu “Defterdar emrinde görevlendirilen” ibaresinin “defterdar kadrosuna sınavsız atanabilecek unvanlar arasında yalnızca defterdar emrinde görev yapan defterdarlık uzmanlarını saymak suretiyle defterdarlık uzmanları arasında ayrıma neden olacak nitelikte bir düzenleme olduğu ve bu durumun, Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine ve hukuka uygun olmadığı” gerekçesi ile İPTALİNE karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |