Atatürk

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞAN ANCAK, DEPREM TAZMİNATI VE FAZLA MESAİLERİ ÖDENMEYEN KAMU GÖREVLİLERİMİZİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 6-7 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler 11 ilimizi etkilemiş ve hem ülkemizi hem milletimizi büyük yasa boğan çokça can kaybı ile maddi zarara neden olmuştur.

Depremde yaşanan kayıpların bir an önce telafisi için, gerek deprem bölgesinde hali hazırda görev yapan personel gerekse ülke genelinden görevlendirilen pek çok kamu personeli canla başla çalışmış halen de çalışmaya devam etmektedir.

Personelin bu çalışmalarının karşılıksız bırakılmaması noktasında Sendikamızca çokça adım atılmış, taleplerimiz 27.03.2023 tarih ve 318 sayılı yazımız ile de Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir.

En nihayetinde 15.05.2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazetede, 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. İlgili karar ile deprem bölgesinde çalışan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verilmiştir.

Ancak, geçen süre zarfında halen tazminat ve fazla çalışma ücretinin tarafına yatırılmadığı talebi ile Sendikamıza müracaat edenler olmuştur. Personelin mağduriyetinin önlenmesi adına, mevcut düzenleme gereğince tazminat ve fazla çalışma ücretlerini alamayan personelin Kurumları üzerinden, geçici görev yaptıkları illerdeki birimlerden yazılı talepte bulunmaları rica olunur.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI