Atatürk

Kamu Görevlisi Kardeşim;

Kamu Görevlilerinin özlük hakları olarak ifade ettiğimiz maaşları, ücretleri, fazla mesai ücretleri, zam ve tazminatları, yiyecek, giyecek ve sosyal yardımları 4688 Sayılı Kanun gereği iki yılda bir Hükümetle, üye sayısı en fazla olan Sendikaların arasında, Ağustos ayında yapılan Toplu Sözleşme görüşmelerinde görüşülür ve karara bağlanır.

Bu sürecin dışında, Kamu Görevlilerinin özlük hakları ile ilgili hiçbir zeminde düzenleme yapılmaz. Diğer meşru zeminlerde, Toplu Sözleşme Masasında alınan kararların uygulanmasına yönelik kanunlar ve ikincil mevzuata yönelik düzenlemeler yapılır.

Geldiğimiz noktada; Kamu Görevlilerinin ortalama maaşı 9.453 TL ile 12.572 TL arasında olup, bu tutarlar neredeyse asgari ücret seviyesini göstermektedir.

Statü hukukunun getirdiği bütün şartları yerine getirerek, Kamu Görevlisi olmaya hak kazanan ve göreve başlayan, Kamu Görevlilerinin özlük hakları, sözleşme hukukuna tabi çalışanların çok gerisinde kalmıştır.

Bu durumun öncelikle sebebinin iyi tespit edilmesi, bu sorunun çözümü kadar önemlidir.

Türkiye Kamu-Sen ve bağlı Sendikalarımız 12 yıldır Toplu Sözleşme Masasından uzaktır. Kamu Görevlilerinin maaş ve ücretlerinin, asgari ücret seviyesine düşmesinin sebebi 12 yıl, yani 6 dönemdir Kamu Görevlileri adına masaya oturan yetkili Sendikanın düşük yüzdelik zamlara attığı imzalardır.

Kamu Görevlisi Kardeşlerim; öncelikle özlük haklarının düşüklüğünün sebebinin 12 yıl yetkili olan Sendikalar olduğunu ve bu durumu düzeltmenin yolunun da Toplu Sözleşme Masasından geçtiğini iyi bilmelidir.

Kamu Görevlisi Kardeşim; bugün ücret ve maaşlarından haklı olarak şikayet ediyorsunuz;

Ancak, unutma ki, bu durumu düzeltecek olan da yine sensin…

12 yıl boyunca senin hakkını, hukukunu aramayan, ancak sizleri eşantiyon dağıtarak, açlık sınırında maaş ve ücretlere mahkum eden Sendikalara daha ne kadar süre aldanacak, kandırılmaya devam edeceksin?

Ağustos 2023 yılı Toplu Sözleme yılıdır.

Kamu Görevlisi Kardeşlerim; ülkesinin, kendisinin ve çocuklarının geleceği için karar verme durumundadır.

Ya kendilerini açlık sınırındaki özlük haklarına mahkum eden yetkili ama etkisiz Sendikanın dağıttığı eşantiyon ürününe kanacak;

Ya da Toplu Sözleşme Masasında değişiklik yapacak, kendi geleceğini tayin edecektir.

Büro hizmet kolunda yetkiye en yakın Sendika Türk Büro-Sen’dir. Büro hizmet kolundaki tüm Kamu Görevlisi kardeşlerimizi, Sendikamız Türk Büro-Sen’e davet ediyor, Toplu Sözleşme Masasında değişikliği kendi elleri ile gerçekleştirmelerini istiyorum.

Büro hizmet kolunda; Türk Büro-Sen harici diğer Sendikaların gerek üye sayısı, gerekse sendikal mevzuat yönünden yetkili olmalarına imkan ve ihtimal yoktur.

Toplu Sözleşme Masasına gidemeyen, gitme ihtimali olmayan Sendikaları, Kamu Görevlilerine vereceği ya da alacağı bir hak yoktur.

Gelin hep birlikte Türk Büro-Sen’i Yetkili Sendika yapalım, Toplu Sözleşme Masasında sizlerin hakkını arayacak bir değişiklik yapalım…

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI