Atatürk

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kamunun dezavantajlı meslekleri arasında yer alan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.

Bilindiği üzere bazı meslek grupları kamuda maalesef dezavantajlı gruplar içinde yer alıyor. Bunların başında kamu mühendisleri ve kamu avukatları gelmektedir.

Kamu avukatları mali ve özlük haklar açısından mağdur edilmiştir.

Bu mağduriyetin giderilmesi için;

*Özel Hizmet Tazminat oranlarına 100 puan ilave edilmesi,

*Kamuda görev yapan avukat ve hukuk müşavirlerine 20.000 gösterge rakamı üzerinden temsil tazminatı ödenmesi,

*Yüksek bütçeli davalarda büyük sorumluluk alan kamu avukatlarına kurumlarınca Mesleki Mesuliyet Sigortası yapılması ve sigorta prim ödemelerinin bütçeden karşılanması,

*Kamu avukatlarının da Hakim ve Savcılar gibi silah ruhsatı alabilmelerinin sağlanması,

*Avukatlık Kanunu Madde Ek-1’de yapılacak değişiklik ile Kamu Avukatlarının ve hukuk müşavirlerinin gelişimlerinin sağlanması için baro kayıtlarının zorunlu hale getirilmesi ve keseneklerinin kurum tarafından ödenmesi,

Kamu avukatlarının başlıca talepleri arasında yer almaktadır.

Türk Büro-Sen olarak, Adalet sistemimizin vazgeçilmezi Kamu Avukatlarımızın talep ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tekraren kamunun dezavantajlı meslekleri arasında yer alan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI