Atatürk

İlkelerimiz

Türk Büro-Sen

İlkelerimiz

 • Türk Devleti’ni Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir Bütün Olarak Gören Sendikacılık.
 • Bizim İlkemiz Önce Ülkemizdir.
 • Sendikal Hakları, Sendika Kurma Hakkı, Toplu Sözleşme Hakkı ve Grev Hakkı İle Bir Bütün Olarak Gören Sendikacılık.
   
 • Çalışan, Üreten, Yol Gösteren ve Hak Ettiğini Alan Sorumlu Bir Sendikacılık.
   
 • Demokratik Katılımcı Hür Bir Sendikacılık.
   
 • Sendikal Hareketi Hedefinden Saptıracak Hiçbir Suistimale ve Girişime Fırsat Vermeyen Bir Sendikacılık.
   
 • Şeffaf, Demokratik Katılımcı Çalışanların Eşit Temsil Edildiği Bir Sendikacılık.
   
 • Üyelik Hususunda, Kamu Çalışanları Arasında Herhangi Bir Ayrım Gözetmeyen Bütün Kamu Çalışanlarını Kuşatabilen Kitle Sendikacılığı.
   
 • Güçler Ayrımı Yerine, Güç birliği ve Dayanışma Anlayışının Hakim Olduğu Bir Sendikacılık.
   
 • Üyelerine Siyaset Yapma Serbestliği İsteyen Ancak Siyasi Partilere veya İdeolojik Eğilimli Kuruluşlara Piyon ve Paravan Olmayan Bir Sendikacılık.
   
 • Meslek, Mevki, Makam Gibi Statüleri Çalışanlar Arasında Ayrıcalık Sebebi Saymayan ve Bütün Çalışanları Kucaklayan Bir Sendikacılık.
   
 • Güçler Ayrımı Yerine Güç birliği ve Dayanışma Anlayışının Hakim Olduğu Bir Sendikacılık.
   

MÜCADELEMİZ: İNSAN ONURUNA YARAŞIR ASGARİ GEÇİNME STANDART’I ÜZERİNDE BİR ÜCRET ALINCAYA VE YASAKSIZ, DEMOKRATİK, KATILIMCI BİR SENDİKAL HAKKA ULAŞINCAYA KADAR SÜRECEKTİR…

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI