Atatürk

AÇTIĞIMIZ DAVADA, PCR TESTİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ EMRE UYMADIĞI GEREKÇESİYLE TESİS EDİLEN DİSİPLİN CEZALARININ İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Covid19 aşısı olmayan personel için haftada bir kez PCR testi yapılmasına ilişkin yayımlanan emre uymadığı gerekçesiyle haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi gereğince disiplin cezası tesis edilen üyelerimizin, cezalarının iptaline ilişkin açmış olduğumuz davalarda “Emre itaatsizlik durumu oluşmadığı, davalı idarece hukuka aykırı olarak zorunlu tutulan ve zorla uygulanması halinde davacının temel hak ve hürriyetlerine müdahale oluşturacağı” gerekçeleriyle disiplin cezalarının iptaline karar verildi.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI