Atatürk

3600 Ek Gösterge ve Gerçekler

Türkeş Güney

Mevcut 3600 ek gösterge taslağının, kamuoyuna izah edildiği kadarıyla, eksik ve bir kesim memurlar için yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Üzerinde yeniden tüm eksikliklerin konuşulması, uzun zamandır beklenen süreçte tüm memurların beklentisinin aynı şekilde karşılanması ve hiçbir kesim ve sınıf için bir eksiklik bırakılmaması gerektiği hususunda şüphe yoktur.

 

Diğer taraftan ise, Memur-Sen yaptığı açıklamalarla tüm kamu kesimi ile dalga geçerek, bunca yıllık beklentinin sonunda gelinen noktada düzenlemeye ilişkin henüz net ve kesin hiçbir açıklama yokken, düzenlemenin memnun edici olduğu yönünde görüş bildirerek, memuru yine haksızlığa uğratacak, yine mağdur edecek tutumla kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Hemen akabinde ise eksikliklerin, düzeltilmesi gereken noktaların gerek Sendikamız gerekse Konfederasyonumuzca dile getirilmesini müteakiben Büro Memur-Sen’in yayımladığı göstermelik “kabul etmeme” metni ile yine yeniden bir algı oluşturmaya çalışmaktadır.

 

Bunca yıllık beklentinin sonrasında tam anlamıyla tüm memur kesiminin beklentisini karşılamayan hiçbir düzenlemenin Sendikamızca kabulü mümkün olmayıp, taslağın son haline getirilmeden önce ve Meclis’te tüm teknik detaylarıyla incelenmesi ve eksik kalan, belli bir kesimin mağduriyetine mahal verecek tüm hususların yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi şarttır.

 

Bu izahta, Memur-Sen Konfederasyon Başkanı taslakla ilgili tüm beklentilerinin karşılandığını belirtirken, aynı masada sürecin yürütülmesini eşlik eden, Konfederasyonun büro iş kolu sendikası Büro Memur-Sen ise “sahte kabul etmeme” bildirileri ve dilekçe kampanyaları ile memurun algısını yönetmeye çalışmaktadır. Sırf bu durum dahi, süreci yakından takip edip memurun hakkını savunduğunu iddia eden Sendika ve Konfederasyonun, görüşmeler sürecinde Çalışma Bakanlığına hiçbir teklif götürmediğinin açık göstergesidir. Kendi içerisinde dahi belli bir ortak görüş, ortak yol belirleyemeyen malum Sendika ve Konfederasyon ile, süreci en başından beri eksisiyle artısıyla objektif olarak tartan, memurun her zaman yanında olan Sendikamız arasındaki farkın değerlendirilmesini kamuoyunun takdirlerine sunarız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI