Atatürk

VERGİ HAFTASINDA ÇALIŞANLAR UNUTULMASIN

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI TÜRKEŞ GÜNEY’İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Ülke içinde gelir dağılımını düzenlemenin en etkin yollarından bir tanesi vergi politikalarıdır. Vergi politikalarının temel amacı, kişi ve kurumların gelirleriyle orantılı vergi toplanması yoluyla, toplanan vergilerin kamu hizmetleri aracılığıyla ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi, böylelikle de düşük gelirli ile yüksek gelirli kesimler arasındaki dengenin sağlanmasıdır.

Çeşitli sebeplerle vergi toplamanın güç olduğu ülkelerde ortaya çıkan kaynak ihtiyacı, devletin ulaşabildiği kesimlerden yüksek oranda vergi alması, ulaşamadıklarından vergi almamasına yol açmakta, sıklıkla çıkarılan vergi afları ya da istisnalar aracılığıyla düzenli vergi ödeyen kesim aleyhine bir durum ortaya çıkmaktadır. Hal böyle olunca idare de kamu harcamalarına kaynak oluşturacak gelirlerin başında gelen vergiyi, tahsilin en kolay olduğu kesimden yani kayıt altında çalışan kesimden almakta ve düzenli vergi ödeyen kesimlerin omuzlarına olması gerekenden fazla vergi yükü binmektedir.

Bu duruma ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi de eklendiğinde çalışanların kısa sürede üst vergi dilimlerine geçerek daha fazla vergi ödemeye başlaması söz konusu olmaktadır. Türk Büro-Sen olarak, gelir vergisinin %15’e sabitlenmesi talebimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.

VERGİ TOPLAYAN MEMURLARIN TALEPLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR

Vergilerin toplanmasında gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan memurlarımız da elbette ki Vergi Haftasında unutulmamalıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının temel talepleri olan;

-657 sayılı kanunda Mali Hizmetleri sınıfının oluşturulması,
-Uzmanlar arasında merkez – taşra ayrımına son verilmesi,
-Taşra teşkilatında çalışan personelin de servis hizmetinden faydalandırılması,
-Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele ivedi olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılması,
-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin yeniden ödenmesini,

çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları yapılandırma uygulamalarının başlatıldığı süreçte, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır. Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, yapılandırma çalışmalarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte, personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir.

Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak görevini yapan fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir.

Türk Büro-Sen olarak, ekonomimizin ayakta kalması için Devletimizin gelire, Devletimizin en önemli gelir kalemi olan vergilerin toplanması için canla başla çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine, Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesine, memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesi gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI