Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME İSTİSNAİ MEMURLUKLARDA ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELME KAPSAMINDA BULUNAN KADROLARA SINAVSIZ ATANAMAYACAĞINA HÜKMETTİ


[ 07 Mayıs 2018, Pazartesi – 08:55 ]

Sayıştay Başkanlığı’nda görev yapmakta olan üyemizi temsilen tarafımızca,  daha önceki görevi özel kalem müdürlüğü olan personelin Sayıştay Başkanlığı’na şef olarak atanmasına karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açılmış ve mahkeme iptal talebimizi kabul ederek yapılan atama işlemini hukuka aykırı bulmuş, iptaline karar vermiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 01/02/2018 tarih, 2017/427 E. ve 2018/168 K. sayılı kararına konu olayda; veri hazırlama ve kontrol işletmeni olan personelin sırasıyla istisnai memurluk statüsünde olan özel kalem müdürlüğüne ve ardından Sayıştay Başkanlığı’na şef olarak naklen ataması yapılmıştır. Yapılan atamanın hukuk aykırı olduğu gerekçesiyle açtığımız davada mahkeme;  657 sayılı kanunda devlet memurluğunda yükselmenin kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılması esası benimsendiğinden, istisnai memurluklarda çalışanların görevde yükselme kapsamında bulunan bir kadroya sınavsız atanabilmesinin belirtilen ilkelere ve eşitliğe aykırı olacağını ifade etmiştir. Bu doğrultuda yapılan naklen atamanın görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında bulunan kadroya sınavsız ataması anlamına geldiği; İstisnai memurluk kadrolarında bulunanların sınav koşulu aranmaksızın görev ve unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmalarına ilişkin kanunlarda bir düzenleme olmadığı ve istisnai memurluğun naklen atamalarda herhangi bir kazanılmış hak oluşturmayacağı gerekçesiyle dava konusu atama işleminin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |