Geri

ÇANKIRI ŞUBEMİZ, MÜBAŞİRLER GİH SINIFINA GEÇİRİLMELİDİR

16 Ocak 2018, Salı | 09:51
ÇANKIRI ŞUBE BAŞKANI METİN MEMİŞ'İN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Şube Başkanı Metin Memiş Çankırı Adliyesi İşyeri Temsilcilik odasında mübaşirler ile bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
 Bilindiği üzere Sendikamız Adalet Bakanlığı’nda yaşanan haksızlıkları sürekli olarak dile getirmiş, getirmeye de devam etmektedir. Bakanlık Bürokratları ile görüşülerek basın toplantıları yaparak, siyasi parti temsilcilerine gerekli bilgiler verilerek yapılan haksızlıklar ya da mağduriyetler hep dile getirilmektedir.

Yazı işleri müdüründen mübaşirine, zabıt kâtibinden teknik elemanına kadar 60 bini aşkın adalet çalışanı mesai mefhumu tanımadan hizmet sunmaktadır.

Adalet Bakanlığı ve Adliyelerde, banka promosyonları çalışanlarının arasında eşit dağıtılmalıdır.

Zabıt Katiplerine yönelik klavye uygulaması Adalet çalışanları arasında rahatsızlık yaratmıştır.

Personel eksiği tamamlanmalıdır.

Mesai adliye çalışanlarının hepsine verilmelidir.

MÜBAŞİRLERE ADALET!

Bilindiği üzere 16 Nisan Anayasa değişikliği sonrası kapanan askeri mahkemelerde çalışan mübaşirler genel idari hizmetler sınıfında çalışmakta iken, adı Adalet olan Bakanlığa bağlı  mahkemelerinde görev alan mübaşirler yardımcı hizmetler sınıfında çalışmaktadır.
Milli Savunma Bakanlığında olduğu gibi Adalet Bakanlığında çalışan mübaşirler için de düzenleme yapılarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

Sendikamız mübaşirlerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi için dilekçe kampanyası hazırlamış, TBMM Adalet Komisyonu ve Adalet Bakanlığı Bürokratlarına bu dilekçeleri iletmiştir. Ancak Adalet Bakanlığı her zaman olduğu gibi hâkim ve savcılar dışında kalan diğer adalet çalışanlarının haklı taleplerine kulak asmamış, mübaşirlere üvey evlat muamelesi yapmıştır.

Adalet Bakanlığında görev yapan 5200 mübaşirin yapılacak düzenleme ile genel idari hizmetler sınıfına alınarak ekonomik, sosyal ve özlük haklarında da iyileştirme yapılmalıdır.

Türk Büro-Sen olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışanlar arasında yapılan ayrımcılığa asla müsaade etmeyeceğimizi, mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına geçirilene; ekonomik, sosyal ve özlük haklarında da iyileştirme yapılana kadar mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Mübaşirlerin çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği girişimleri destekliyoruz.

Türk Büro-Sen Çankırı Şubesi Çankırı Adliyesi İşyeri Temsilcilik odasında mübaşirler ile yapılan toplantıda, Osman Metin, Mehmet Şahin, Nurullah Ramazan, Adem Gafur, Dursun Özdemir, Kemal Kahraman, Hasan Önel, İsmail Şahin ile yönetim kurulu üyeleri Bekir Eraslan, Yakup Eskimez, Feyzullah Karadeniz, Betül Ayhan hazır bulundu. Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1