Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Elektronik Dergi
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Tanıtım
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
 Haberiniz Olsun
Afişlerimiz
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

DANIŞTAY GELİR UZMANLIĞI İLE ŞEF UNVANI ARASINDA AST-ÜST İLİŞKİSİ KURULMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU


[ 24 Mart 2016, Perşembe – 17:25 ]

08.02.2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde düzenlenen mezkûr Yönetmeliğin “Gelir Uzmanlarının, Gelir Uzman Yardımcılarının ve Memurların Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gelir uzmanları” ibaresinin iptali için tarafımızca dava açılmıştır. Danıştay 16. Daire 29.09.2015 tarih ve 2015/16133 E. sayılı kararıyla Yürütmenin durdurulması istemimizi reddetmiştir.

Danıştay 16. Dairesi 29.09.2015 tarih ve 2015/16133 E. sayılı ‘yürütmenin durdurulması isteminin reddine’ ilişkin kararına itiraz etmemiz üzerine Danıştay 16. Daire 21.01.2016 tarih ve 2015/1416 YD itiraz nolu kararı ile gelir uzmanlarının sorumlulukları ile sorumlu oldukları amirlerin kimler olduğu, tereddüde yer bırakmayacak şekilde, açıkça düzenlememekle birlikte, disiplin amirlerinin vergi dairesi müdür ve müdür yardımcısı olması ve gelir uzmanlığının, mesleğe özel yarışma sınavı sonucu girilerek yeterlilik sınavına tabi tutulmak suretiyle atanılan bir görev olması karşısında; dava konusu düzenleme ile gelir uzmanlarının, görevde yükselme suretiyle atanılan bir unvan olan şef kadrosunda görev yapan personele karşı sorumluluklarının olduğu hükmüne yer verilmesi suretiyle şef unvanı ile gelir uzmanı unvanı arasında kariyer ilkesine uygun olmayan bir ast- üst ilişkisi kurulması sonucunu doğuran dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılıp, itirazımızı kabul etmiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
Bilgi
 Haber Arşivi
 Sunumlar
 Köşeli Yazılar
 Anlaşmalar / Kampanyalar
Genel Başkan'dan
İNSAN ŞAHSİYETİNİN BİR PARÇASI OLARAK EMEK*
Görseller (Videolar)
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 29.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı Program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 20.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 30.09.2017 tarihinde Türk Emekli-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma
Görüntüyü İndir
Tüm Videoları Göster »

Yayınlarımız
İlanlar
 Genel Kurul İlanları
Faaliyet ve Denetim Raporları
- Faaliyet Raporu
- Denetleme Raporu

Genel Merkez Logo
Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Şube Genel Kurulları İçin Görsel
2017 Yılı Şube Genel Kurulları için
Genel Merkez Tarafından Hazırlanan
Sesli ve Görüntülü Materyali
İndirmek İçin Tıklayınız

Tahmini İndirme Süresi 40 DK.


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: (312) 424 22 11    |    Fax: (312) 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |