Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Elektronik Dergi
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Tanıtım
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
 Haberiniz Olsun
Afişlerimiz
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SENDİKALARIN DAVA AÇMA EHLİYETİ VARDIR


[ 26 Kasım 2015, Perşembe – 10:47 ]

Anayasa Mahkemesinin 27.12.2012 tarih, 2011/139 E. ve 2012/205 K. sayılı kararıyla, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12. Maddesinin 1. Fıkrası ile 2. Fıkrasının j bendi dışında kalan bölümünün iptaline karar verildiğinden bahisle iptal kararı doğrultusunda kurum çalışanlarına ikramiye ile hukuk birimlerinde görev yapan personele vekâlet ücreti ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle Sendikamız tarafından dava açılmıştır. İdare Mahkemesince; “…dava konusu işlemle herhangi bir hak ve menfaati bulunmadığı anlaşılan davacı sendikanın dava açma ehliyetinin bulunmadığı…” gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

 Söz konusu karar sendikamız tarafından temyiz edilmiş olup Danıştay 11. Dairesinin yapmış olduğu inceleme sonucunda, 08.09.2015 tarih, 2015/3678 E. ve 2015/3838 K. sayılı kararıyla dava konusu uyuşmazlığın “ Sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini” ilgilendirmesi sebebiyle yerel mahkemece, davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararının bozulmasına ve yerel mahkeme tarafından dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi gerektiğini belirleterek, İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına kanaat getirip, temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.
 
Danıştay 11. Dairesinin kararını görmek için tıklayınız.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
Bilgi
 Haber Arşivi
 Sunumlar
 Köşeli Yazılar
 Anlaşmalar / Kampanyalar
Genel Başkan'dan
İNSAN ŞAHSİYETİNİN BİR PARÇASI OLARAK EMEK*
Görseller (Videolar)
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 29.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı Program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 20.12.2017 tarihinde Kanal B'de katıldığı program
Görüntüyü İndir
Genel Başkanımız Sn. Fahrettin YOKUŞ'un 30.09.2017 tarihinde Türk Emekli-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma
Görüntüyü İndir
Tüm Videoları Göster »

Yayınlarımız
İlanlar
 Genel Kurul İlanları
Faaliyet ve Denetim Raporları
- Faaliyet Raporu
- Denetleme Raporu

Genel Merkez Logo
Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Şube Genel Kurulları İçin Görsel
2017 Yılı Şube Genel Kurulları için
Genel Merkez Tarafından Hazırlanan
Sesli ve Görüntülü Materyali
İndirmek İçin Tıklayınız

Tahmini İndirme Süresi 40 DK.


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: (312) 424 22 11    |    Fax: (312) 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |