Geri

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNDE, GÜMRÜK ÇALIŞANLARI SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

25 Ocak 2015, Pazar | 09:44
Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibari ile oldukça önemli stratejik bir konumdadır. Bu noktada gümrükler de, ülkemizin dünyaya açılan yüzüdür.

Gümrüklerde yaşanacak her türlü olumsuzluğun ülkemizin imajını derinden etkileyeceği gerçeği ile karşı karşıya iken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanları maalesef bir çok olumsuzlukla yüz yüzedir.

Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenleme bu güne kadar yapılmadığı gibi,  sürekli mevzuat değişikliği,  gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ve yer değişikliği endişesi çalışma motivasyonunu bozmaktadır.

GÜMRÜK ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

Dünyanın kilit noktasındaki Gümrüklerimiz her türlü teknolojik imkânı hak etmektedir.  Avrupa Birliği idealini benimsemiş, her fırsatta dünyadaki gelişmelerden bahsedenler bu konuda sınıfta kalmışlardır.  Gümrük kapılarındaki teknolojik standardın artması öncelikli olarak ülkemizin itibarını ve gelişmişliğinin bir ispatı olduğu gibi,  gümrüklerde çalışan personelinde çalışma motivasyonunu arttıracaktır.

Başta Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları olmak üzere, pek çok gümrük kapısında çalışanlar saldırıya uğramaktadırlar. Servis araçları taşlanmakta, çalışanlar tehdit edilmektedirler. Bu hususta Bakanlık Yöneticileri ile yaptığımız bir dizi görüşmeye rağmen tedbir alınmaması ve Bakanlık yetkililerinin olaylara kayıtsız kalması oldukça düşündürücüdür.

Sendikamızca yıllarca;  yetkililere  gümrük çalışanlarını sorunları iletilmiştir, maalesef   zor şartlarda görev  yapan,   can güvenlikleri tehdit altında bulunan her an karalanma, yolsuzluk, kaçakçılık  ithamı korkusuyla  görev yapan  çalışanların sorunları görmezden gelinmiş, çalışanlar kaderleriyle baş başa bırakılmıştır.

GÜMRÜK ÇALIŞLANLARININ MALİ SOSYAL VE ÖZLÜK HAKLARI DÜZELTİLSİN

Sendikamız tarafından gündeme getirilen gümrük çalışanlarının haklı talepleri şunlardır;

*Özel hizmet tazminat oranlarının, diğer kamu kurumlarında aynı unvanda çalışanlara ödenen tazminat oranlarına yükseltilmesi,

*Gümrük muhafaza personeline silah tazminatı ve yıpranma payı verilmesi,

*4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ödenmekte olan fazla mesai ücreti uygulamalarında alt limitlerden başlanılarak tüm unvanlara mesai puan artışı ile ilgili çalışma yapılması,

*24/24 ya da 12/12 olan çalışma saatlerinin, uluslararası çalışma örgütü ve 657 sayılı kanunun öngördüğü kriterlere göre yeniden düzenlenmesi,

*Gümrük kapılarında görevli personelin can güvenliğinin sağlanması,

*Başta muayne ve muhafaza memurları olmak üzere; belirlenecek kriterlere göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline kurum içinden Gümrük Uzmanlığına geçiş imkânı, ile Bilgi İşlem Dairesinde çalışan personelinde Bilişim Uzmanı olarak atanması,

* Tüm kadro ve unvanlar için lise mezunu Yardımcı Hizmetliler dahil olmak üzere, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının açılarak sürekli hale getirilmesi,

*Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin mali ve sosyal hak kayıplarının giderilmesi için kadrolarına uygun görevlerine atanması,

*X-Ray araç ve konteyner tarama sistemlerinde görevli gümrük personelinin sağlığı ve yaşam kalitesi ile moral ve motivasyonlarının korunması, kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, anılan personelin haftada 35 saatten fazla çalıştırılmaması, yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin yaptırılması ve tıbbi muayene bedelinin Kurumca karşılanması,

* 666 sayılı KHK ile değişik 4458 sayılı Gümrük kanunun 221. maddesine göre 15.01.2012 tarihinden sonra merkez teşkilatına naklen atanan veya geçici görevlendirilen personele fark tazminatı ödenmemekte olup, bu durumdaki ayni işyerindeki ayni işi yapan personelin ücret adaletsizliğinin giderilmesi ,

*Ankara’nın Polatlı, Çubuk, Elmadağ gibi İlçesinde ikamet eden personelin servis ihtiyacının karşılanması ve servis hizmetinden faydalanamayan personele de bedelinin ödenerek mağduriyetinin giderilmesi,

*Ek ödeme, mükellef mesaisi gibi tüm ücretlerin emekliliğe sayılması,

*Taşra ve Bölge Müdürlüğü personelinin Bakanlık merkez binasında yemek hizmetinden faydalanırken, misafir ücretine tabi tutulmaması,

*Kılık ve kıyafet Yönetmeliği kapsamında dağıtılan üniformaların mevsime ve bedene uygunluğunun sağlanması hususlarında, biran önce tedbirler alınması

Hususlarında ivedilikle çalışma yapılarak, çözüm yolları üretilmelidir.

MEMURLARIN ÇALIŞMA ODALARINA KADAR KAMERA KONULMASI YASAL DEĞİLDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başlatmış olduğu uygulama ile personel odalarına kamera kayıt sistemleri yerleştirilmiştir. Bu uygulama hem uluslararası insan hakları sözleşmelerine, hem de Başbakanlık genelgesine aykırıdır. Güvenlik için yapılıyor ise giriş kapılarına ve koridorlara kamera yerleştirmek yeterli olacaktır. Odalara yerleştirilecek kamera sistemi, kurum personelinin mahremiyetini yok edecektir. Özellikle bayan personeller açısından ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Bu sorun sadece Başbakanlık Genelgesi ile belirtilen noktalara kamera sistemlerinin yerleştirilmesi ile çözülecektir. Yetkililer bu hususta gerekli hassasiyeti göstermelidirler.
 
Türk Büro-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde, Gümrük çalışanlarının kazanılmış haklarının iade edilmesi temennisi ile, tüm gümrük çalışanlarının Gümrük Günü’nü kutlarız. 
 
 Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1