Geri

DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMİŞTİR

19 Nisan 2014, Cumartesi | 09:13
TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
 
DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLMİŞTİR

Bildiğiniz üzere Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog unvanlarında personel istihdam edilmektedir. 2002 yılında 480 denetimli serbestlik uzmanı görev yapmaktayken, bu sayı 2013 yılında 1030’u geçmiştir. Denetimli serbestlikte sürekli artış gösteren iş yoğunluğu, mevzuat düzenlemeleriyle müdürlüklere yeni görevler verilmesi, rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan kişi sayısındaki artış, beraberinde çok daha fazla uzman istihdamını gerektirmektedir.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET HAYATA GEÇİRİLMELİDİR

Denetimli serbestlik unvanı ilk defa 05.03.2013 tarihli yönetmelikle mevzuata dahil edilmesine rağmen, kadro ve özlük hakları ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

İstihdam edilen öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyologlar diğer kurumlarda unvanlarına özgü eğitim ve öğretim hizmetleri, sağlık hizmetleri veya teknik hizmetler sınıfında çalıştırılmalarına, özlük ve sosyal haklarını bu hizmet sınıflarına göre karşılanmasına rağmen, denetimli serbestlik müdürlüklerine çalışan bahse konu personel aynı ve eşit iş yapmalarına karşın ayrı ayrı özlük haklarına sahip olup, birbirinden farklı ücretler almaktadırlar.

666 SAYILI KHK İLE DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞANLARININ HAKLARI GERİYE GİTMİŞTİR

666 sayılı KHK ile bazı tazminat ve ücretleri de ellerinden alan Denetimli Serbestlik çalışanları mağdur edilmişlerdir. Bu durum 11.04.2014 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ile yaptığımız görüşmede dile getirilmiş olup, ayrıca 17.04.2014 tarih ve 189 sayı ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, 17.04.2014 tarih ve 190 sayı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’e resmi yazı ile de Denetimli Serbestlik çalışanlarının sorunlarının yer aldığı rapor kendilerine iletilmiş ve bu hususta çalışma yapılması talep edilmiştir.

Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarına sunulan raporda da bahsedildiği üzere, Denetimli Serbestlik çalışanlarının mali ve özlük haklarındaki kayıpların düzeltilmesini ve eşit işe eşit ücret uygulamasının gerçek anlamda uygulanmasını talep ediyoruz.

Türk Büro-Sen olarak, söz konusu mağduriyetin önlenmesi adına mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1