Geri

GÜMRÜK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

26 Ocak 2013, Cumartesi | 09:45

TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİ VE TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ’UN 26 OCAK GÜMRÜK GÜNÜ MÜSABETİYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI


Değerli Basın Mensupları

Bilindiği üzere; devlet mekanizmasının kusursuz olarak işlemesi için kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi şarttır.  Kuşkusuz ki bu hizmetler hizmetinin gereğine uygun olarak layıkıyla kamu görevlilerince yerine getirilmektedir.  Belirtilen kamu görevlileri arasında Gümrük Memurlarının da önemli bir yeri bulunmaktadır.  Stratejik bir öneme sahip,  binlerce yıldır göç yollarının ve ticaretin geçiş noktası olan ülkemiz coğrafyasında gümrükler ülkemizin vitrinidir ve dünyaya açılan kapısıdır. 

Gümrüklerde yaşanan her türlü olumsuzluğun ülkemizin imajını derinden etkileyeceği açıktır, bu nedenle ülkemizin imajını temsil eden gümrük çalışanlarının çalışma şartlarını düzeltmek, her türlü baskıdan tehditten uzak bir çalışma biçimini düzenlemek hükümetlerin birinci ve vazgeçilmez ödevidir. Bu temel ilkeye rağmen şimdiye kadar gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenleme olmadığı gibi,  sürekli mevzuat değişikliği,  gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar ile çalışma motivasyonları ortadan kaldırılmakta,  yer değişikliği endişesi ile karşı karşıya kalan çalışanlar çalışma isteğini kaybetmektedirler. Devletin vitrini olan gümrük kapılarında yaşatılan bu tablo günümüz Türkiye’sine yakışmamaktadır.

Sık sık değişen bürokrasi nedeni ile kurumda yönetim zafiyeti yaşanmakta, özellikle pek çok gümrük bina ve kapılarındaki mekanlar çalışma şartları açısından olumsuzluk içermektedir. Gümrük kapılarında 7-8 farklı kurum personeli görev yapmaktadır. Bu nedenle koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır.

GÜMRÜK ÇALIŞANLARI ÜVEY EVLAT DEĞİL

Dünyanın kilit noktasındaki Gümrüklerimiz her türlü teknolojik imkânı hak etmektedir.  Avrupa Birliği idealini benimsemiş, her fırsatta dünyadaki gelişmelerden bahsedenler bu konuda sınıfta kalmışlardır.  Gümrük kapılarındaki teknolojik standardın artması öncelikli olarak ülkemizin itibarını ve gelişmişliğinin bir ispatı olduğu gibi,  gümrüklerde çalışan personelinde çalışma motivasyonunu arttıracaktır.

Sendikamızca yıllarca;  yetkililere  gümrük çalışanlarını sorunları iletilmiştir, maalesef   zor şartlarda görev  yapan,   can güvenlikleri tehdit altında bulunan her an karalanma, yolsuzluk, kaçakçılık  ithamı korkusuyla  görev yapan  çalışanların sorunları görmezden gelinmiş, üveye evlat muamelesi  bu çalışanlara hak olarak görülmüştür.

Gümrüklerde yetkili sendika olarak, bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde kurum idare kurullarında ki taleplerimiz ne yazık ki, bugüne kadar karşılık görmemiştir. Artan dış ticaret hacmi, yoğunlaşan kaçakçılık, yetersiz çalışma şartlarına birde sık sık değişen mevzuat ve eleman eksikliği eklenince gümrük çalışanlarının  sorunları dağ gibi büyümüştür. Personel yetersizliğine rotasyonda eklenince bölünmüş aileler, mutsuz çalışanlar kurumu haline gelen bir Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaya çıkmıştır.

GÜMRÜK ÇALIŞANLARINA DA YIPRANMA HAKKI İSTİYORUZ

Gümrükler bir ülkenin namusudur, dünyaya açılan penceresidir yetkililer buna sahip çıkmalıdır. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü vesilesiyle yetkili sendika  Türk Büro-Sen  olarak, Gümrük çalışanlarının sorunlarının çözümü  noktasında önemli girişimler yapılmasını  talep ediyoruz.

Türk Büro-Sen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalışanları'nın "Yıpranma Hakkı" talebini gündeme taşıdık. Sarp Sınır Kapısı önünde yeni üniformaları ile iki Gümrük Çalışanın yer aldığı afişte, Hamdi Furtana'ya yaptırılan kıyafetlerin geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından düzenlenen defile ile tanıtıldığını hatırlatırız.

Modaya uygun kıyafetleri giydirince çalışanların sorunları son bulmuyor.  Gümrükler, ülkelerin dünyaya açılan pencereleridir. Gümrüklerdeki her türlü olumsuzluk, ülkemizin imajını olumsuz yönde etkileyecektir. Dolayısıyla işleyişte gerekli olan mükemmelliği yakalamanın yolu da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalışanları'nın sorunlarını çözmekten geçecektir. Geçtiğimiz günlerde Milletvekillerine ve Gazetecilere tanınan "Yıpranma Hakkı"nı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalışanları'nın da hak ettiğini düşünüyoruz ve Dünya Gümrük Günü'nde bu hakkın verilmesini istiyoruz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle, kuruma istihdam edilen pek çok personel ne yazık ki diğer kurumlara geçiyor. Bu da, kurum çalışanlarının sıkıntılarının ne kadar dayanılmaz bir hal aldığının göstergesidir.


Sendikamız, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nden Ankara'da düzenleyeceği Çalıştay ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalışanları'nın sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerilerini ortaya koyacak.