Geri

DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ MÜNASEBETİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

26 Ocak 2012, Perşembe | 15:21

TÜRK BÜRO- SEN GENEL BAŞKANI FAHRETTİN YOKUŞ ‘UN DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ MÜNASEBETİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.

Değerli Basın Mensupları,

Birçok sorunla mücadele ederek hizmet üretmeye çalışan Gümrük memurları, üvey evlat muamelesi görmektedirler. Bir yandan insani olmayan mesai saatlerinde işinin başında olmakla yükümlü Gümrük memurları, bir yandan da bazı çevrelerin yolsuzluk, kaçakçılık gibi ithamlarıyla uğraşmaktadır.

Avrupa Birliği’ne girme çabasında olan ve kıtaları birbirine bağlayan stratejik bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın kritik geçiş noktalarında ki gümrüklerimizin, öncelikle Türkiye’nin çıkarları daha sonra Gümrük personelini çalışma standardının yükseltilmesi adına çağı yakalayan teknolojik donanıma sahip olmalıdır. Bu teknik desteğin yanı sıra 2008 yılında yayımlanan ve Gümrük personelinin adeta hayatını ters düz eden Gümrük Müsteşarlığı Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği ülke gerçeklerine ve batıda ki gümrük normlarına göre yeniden gözden geçirilmelidir.

Sınır kapılarında hala kaçakçılık ve terör örgütleri Gümrük çalışanlarını tehdit etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizde ki Gümrük kapılarında çalışan personel, şehir merkezlerine indiklerinde saldırıya uğramaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

Gümrükler bir ülkenin namusudur, dünyaya açılan penceresidir. 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ vesilesiyle, Yetkili Sendika Türk Büro-Sen olarak, Gümrük çalışanlarının sorunlarının çözümü konusunda acil ve önemli girişimler yapılmasını talep ediyoruz.

*Gümrük muayene memurlarının ve kaçak istihbarat muhafaza memurlarının gümrük denetmenliği kadrolarına geçişi sağlanmalıdır.

*Gümrük gelir uzmanlığı kadrosu ihdas edilmeli ve halen kurumda görev personelin bu kadrolara geçişi sağlanmalıdır.

*Tüm çalışanların “ek ödeme” adı altında aldıkları ücretlerin emekli aylığına yansıtılmalıdır.

*Kurumda programcı ve çözümleyici olarak görev yapan personel son düzenlemeler ile ciddi ekonomik kayıplara maruz kalmışlar, bu nedenle programcı ve çözümleyici personelin gümrük uzmanı kadrolarına ya da mezun oldukları unvanlardaki kadrolara atanması sağlanmalı ve 7/24 çalışan bu personele fazla çalışma ücreti ödenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. *Rotasyon (yer değiştirme) yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmesi ve 6 bölge esaslı sistemin terk edilerek 3 bölge esaslı rotasyon sistemine geçilmesi sağlanmalıdır. *Çok sayıda taşra çalışanının çeşitli gerekçelerle her yıl geçici görevlendirmelere tabi tutulmalarına son verilmeli, elzem olduğu durumlarda da bu uygulama adil bir şekilde sıraya konularak yapılmalıdır. sürekli aynı kişilere geçici görevlendirmelere tabi tutulmamalıdır. *Taşra idarelerinde özellikle kara hudut kapılarında muhafaza memurları muayene memurları ile diğer personelin tabi tutulduğu 12/12 ve 24/24 saatlik çalışma sürelerine son verilmelidir.

*Kurum çalışanlarının bir defaya mahsus olmak üzere uzmanlık kadrolarına geçişine imkan verilmelidir.

*Fazla çalışma ücretinin, Bakanlık merkez, taşra tüm çalışanlarına (tasfiye işletmeleri dahil) adilane bir şekilde dağıtımı yapılmalıdır.

*Yardımcı hizmetliler sınıfındaki personelin kurumun ihtiyacı ve öğrenim durumuna göre bir defaya mahsus genel idari hizmetler sınıfına atanması yapılmalıdır.

Gümrükler bir ülkenin namusudur, dünyaya açılan penceresidir.

26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ vesilesiyle, Yetkili Sendika Türk Büro-Sen olarak, Gümrük çalışanlarının sorunlarının çözüm noktasında dün olduğu gibi, bugünde yarında, sesi olmaya devam edecektir.