Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SENDİKA AİDATINI ELDEN YATIRAN ÜYE SAYILABİLECEK


[ 13 Mayıs 2011, Cuma – 11:48 ]

Maliye Bakanlığı'nın sendika aidatlarıyla ilgili resmi yazısı için haberin devamını okuyunuz
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.MGM.55.
10/05/2011
KONU : KBS (say2000i) Duyuru

SENDİKA VE KEFALET AİDATLARI İLE KBS DESTEK HATTI İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO: ( 19 )

Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan ve yürütülen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1. Sendika Aidatları Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Yetki Başlıklı 30 uncu Maddesi; “ Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, memur sendikalarından Bakanlığımıza gelen yazı ve telefonlardan, her yılın Mayıs ayının 15 i itibariyle sendika üye sayısının tespit edildiğinden bahisle maaş işlemlerinin Mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması nedeniyle maaş işlemleri tamamlanan kurum personelinden 15 Mayıs tarihine kadar üye olanların aidat kesintilerinin listelere dahil edilmesinde sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır. Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra sendikaya yeni üye olan ve maaşından sendika kesintisi yapılamayan personelin Mayıs ayının 15 ine kadar Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listelerine dahil edilebilmesi için;

1.1- Maaş Bilgi Girişi formunda bulunan KESİNTİ butonundan (Maaş Kesinti Bilgileri Formu) "160 - Sendika Aidatları" kesinti kodu ile üyelik bilgi girişleri yapılacaktır (hatalı giriş yapılmaması için sendika üyesi olup olmadığına yönelik kontroller resmi evraklar üzerinden yapılacaktır).

1.2- Yeni üye olan personel Mayıs ayı sendika kesintisini saymanlık veznesine yatıracak ve yatırılan tutar için 100- Kasa Hesabına borç; ilgili sendika adına 333- Emanetler Hesabına alacak (ilgili sendikanın ekonomik ayrıntı kodu ile) kaydı yapılacaktır.

1.3- Personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacak ve sistemde Raporlar menüsünde bulunan "Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi" nden kontrol edilecektir.

2. Kefalet Aidatları Genel Müdürlüğümüz ile Kefalet Sandığı arasında imzalanan protokolle, maaş işlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yapılan kefalete tabi personelin bilgileri KBS’den elektronik ortamda Kefalet Otomasyon Programına (KOP) aktarılmasına yönelik test çalışmaları başlatılmış ve bu çerçevede, KBS Personel Modülünde kefalete tabi tutulan personelden kesilen kefalet aidatlarının dökümünün alınabileceği KEFALET MENÜSÜ oluşturulmuştur.

Söz konusu proje kapsamında Kefalet Sandığı Başkanlığının 02.05.2011 tarihli ve 6541 sayılı yazısı ekinde alınan “Kefalet Sandığı Duyurusu” Genel Müdürlüğümüz web sayfasının DUYURULAR bölümüne eklenmiştir.

3. KBS Destek Hattı 01.05.2011 tarihli ve 05408 sayılı yazımızla, 04.05.2011 tarihinden itibaren ilk aşamada Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Samsun illerinde pilot uygulaması başlatılan KBS DESTEK HATTI ile ilgili olarak söz konusu illerden uygulama@muhasebat.gov.tr, maasuygulama@muhasebat.gov.tr, hesapince@muhasebat.gov.tr adreslerine elektronik posta atılmak suretiyle sorunlar iletilmeye devam edilmektedir. Pilot uygulama kapsamına alınan illerde bulunan muhasebe birimleri, www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan KBS DESTEK HATTI logosuna tıklayarak ya da doğrudan http://cc.muhasebat.gov.tr/customer_index.php adresinden giriş yaparak sorunlarını bildirilecek olup, elektronik posta yoluyla sorun iletmeyeceklerdir. Bilgilerini ve konuyla ilgili olarak harcama birimlerinin ivedilikle bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Mehmet SARITAŞ
Genel Müdür


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |