Geri

GÜMRÜK GÜNÜ İLE İLGİLİ MÜSTEŞARLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK

26 Ocak 2011, Çarşamba | 15:20

26 Ocak Gümrük Günü münasebetiyle, Ankara Ulus’ta ki Gümrük Müsteşarlığı binası önünde, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş,Genel Başkan Yardımcıları, Ankara 3. No’lu Şube Başkanı Mehmet Soylu ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Büro-Sen Ankara Şube Başkanları ve çok sayıda Gümrük çalışanının katılımıyla, bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Soğuk hava koşulları ve kar yağışına aldırmadan sloganlar eşliğinde gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan Genel Başkan Fahrettin Yokuş, “Gümrükler, milletlerin dünyaya açılan penceresidir. Gümrüklerdeki her türlü olumsuzluk, milletimizin imajını olumsuz yönde etkileyeceği aşikârdır. Bu nedenle gümrüklerin mükemmel bir işleyiş tarzını yakalaması şarttır. Türkiye, Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Pek çok Ortadoğu ülkesinde yaşanan savaşlar ve yönetim boşlukları nedeniyle, Türkiye üzerinden başta insan, silah, eroin ve her türlü kaçak malzemenin geçirilmesi noktasında yapılan bir baskı oluşmuştur. Kaçakçılık ve terör örgütleri gümrük çalışanlarını sürekli tehdit etmektedir. Doğu ve Güneydoğu illerimizde ki gümrük kapılarında çalışan personel, şehir merkezlerine indiklerinde saldırıya uğramaktadır Avrupa Birliği’ne girme çabasında olan ve kıtaları birbirine bağlayan stratejik bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın kritik geçiş noktalarında ki gümrüklerimizin, öncelikle Türkiye’nin çıkarları daha sonra gümrük personelini çalışma standardının yükseltilmesi adına çağı yakalayan teknolojik donanıma sahip olmalıdır.” dedi.

Gümrük Günü kutlamalarında üst düzey bürokratlarla yapılan kokteyllerle değil çalışanlarla kutlanması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Sık sık değişen bürokrasi nedeniyle kurumda yönetim zafiyeti yaşanmakta, özellikle pek çok gümrük bina ve kapılarındaki mekanlar çalışma şartları açısından olumsuzluk içermektedir. Gümrük kapılarında 7-8 farklı kurumun personeli görev yapmaktadır. Bu nedenle koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır. Gümrük teşkilatının personel sayısı 9220’dir. Bu personel den 7280’i taşra da, 1463’ü merkez de, 470’i tasfiye işleri döner sermaye işletmelerinde, 7’si de yurt dışı kadrolarında görev yapmaktadır. Gümrük çalışanlarının yaptıkları fazla mesai karşılıklarının bir bölümüne maliye el koymaktadır. 2008 yılından bu yana TBMM’de bekleyen Gümrük Yasası’nın hala çıkarılmamış olması gümrüklerden sorumlu bakanın çalışanların sorunlarına kayıtsız kalmasının bir göstergesidir. Gümrüklerde yetkili sendika olarak bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde kurum idare kurullarında ne yazık ki istenilen sonuçlar alınamamıştır. Artan dış ticaret hacmi, yoğunlaşan kaçakçılık, yetersiz çalışma şartlarına birde sık sık değişen mevzuat ve eleman eksikliği eklenince gümrük çalışanlarının sorunları dağ gibi büyümüştür. Personel yetersizliğine rotasyonda eklenince, bölünmüş aileler, mutsuz çalışanlar kurumu haline gelen bir gümrük müsteşarlığı ortaya çıkmıştır. Gümrük muhafaza memurlarının silah tazminatları, görev tazminatları verilmeli, x-ray operatörleri ve adli kolluk görevi yapan personelin eğitimlerinin yapılması gerekmektedir. 4 yıllık fakülte mezunu muhafaza memurlarının ve ambar memurlarının durumlarının düzeltilmesi gereklidir. Baş müdürlüklerde ki çalışanların yolluk ve refakat ücretlerinin hakkaniyet ölçüsünde verilmesi ve gümrüklerde 12-12/24-24 çalışma düzeneğine son verilmesi gerekmektedir. 4 yıllık fakülte mezunu tüm çalışanlara uzmanlığa geçiş hakkı verilmesini ve TASİŞ çalışanlarının bölgesel rotasyon kapmasından çıkartılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Yapılan eylem, sloganlar ve alkışlar eşliğinde olaysız sona erdi.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 63