Geri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ’NE DUYURULUR

31 Aralık 2010, Cuma | 11:34

08.06.2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete yayımlanan haliyle değişikliğe uğramıştır.

Bahis konusu değişikliğe istinaden 08.06.2007 tarihli Yönetmelik ile 16.12.2010 tarihinde değişikliğe uğrayan Yönetmelik maddeleri adı geçen Bakanlık personeli ve de Sendikamız üyelerinin kazanımları açısından Sendikamızca kıyaslama yapılarak tetkik edilmiştir. Anılan, Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemede ilgili Bakanlığın personeli ve de aynı zamanda sendikamız üyelerinin hak ve menfaatlerini ihlal eden düzenlemeler bir örneği ilişikte sunulan 28.12.2010 tarih ve 2921 sayılı yazımız ile bahis konusu yeni düzenlemelerin personelin kazanılmış haklarını ihlal ettiğini bu nedenle de bu hususların İçişleri Bakanlığınca değerlendirilmesi ile sonucundan bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Kurumdan ilgi yazımıza istinaden alınan cevaba göre de hukuki yollara başvuracağız.

Haberle ilgili evrağı görmek için tıklayınız