Geri

NÜFUS VE İÇİŞLERİ ÇALIŞANLARINA ÖNEMLE DUYURULUR

22 Ekim 2010, Cuma | 18:01

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Nüfus Hizmetleri, Soyadı Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı” taslağı sendikamızca incelenmiş ve söz konusu taslakta, özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinde çalışan personeller açısından sendikamızın talep ettiği konularda memnuniyet verici düzenlemelerin yer aldığı tespit edilmiştir.

Taslağın yasallaşması halinde, Nüfus çalışanlarının Fazla Çalışma Ücretinden kesilen Gelir Vergisi kesintisi kaldırılmış ve 3 kat olan Fazla Çalışma Ücreti de 5 kata çıkartılmış olacaktır. Ayrıca, yine bu personellere aylık ödenen “Ek Ücret” miktarı da %30 oranında artacaktır. Ancak, Kanun tasarı taslağında maalesef, günlük çalışma saatlerinin dışında, gece geç saatlere kadar, hatta hafta sonları ve resmi tatillerde dahi çalışıp ücret ve özlük hakları yönünden hak ettiğini alamayan, Bakanlığın merkez ve taşra kadrolarında görev yapan personellerin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler yer almamıştır.

Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatındaki Valilik ile Kaymakamlıklarda görev yapan personellere de aylık “Fazla Çalışma Ücretinin” verilmesini, merkezde görev yapan Şube Müdürleri ile taşrada görev yapan İl ve İlçe Müdürlerinin “Ek Göstergelerinin” diğer kurumlardaki müdürlerin almış olduğu Ek gösterge rakamlarına yükseltilerek eşitlenmesini ve belirtilen birimlerde çalışan personellerin aylık olarak almış olduğu “ Ek Ücret” oranlarının da % 30 artırılmasını ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Uzmanların taleplerini karşılanmasını sağlayacak olan düzenlemelerinde taslağa eklenmesi için sendikamız, 21.10.2010 tarihinde İçişleri Bakanlığına ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 2 ayrı yazıyla talepte bulunmuştur.

Bu ay içerisinde yapılacak olan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısının gündemine de aldırdığımız bu taleplerimizin karşılanması için sendikamız, mücadelesini önümüzdeki günlerde yapılacak olan KİK toplantısında da sürdürmeye devam edecektir.

İçişleri Bakanlığına ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazılar için tıklayınız.