Geri

SGK’DA RESEN GÖREVLENDİRİLENLERE YAPILAN HAKSIZLIK GİDERİLMELİDİR

10 Temmuz 2010, Cumartesi | 12:07

2010/1 sayılı Başbakanlık genelgesine istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumunda, reçete ve fatura kontrol birimlerinde çalıştırılmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarından resen görevlendirilen personelin birçoğu geldikleri kurumlarından almış oldukları mali ve sosyal hakları alamamakta ve mağdur edilmektedir.

İstemleri dışında resen görevlendirilen söz konusu personellerden bir kısmı geldikleri kurumlarda almış oldukları fazla çalıma ücretlerinin karşılığını alamazken yine bu personellerden bir kısmı ise yemek hizmetlerinden ya faydalanamamakta, yada yüksek ücretler ödeyerek faydalanmaktadır.

İşte bu ve diğer problemlerin giderilmesi için Sendikamız Türk Büro-Sen; Başbakanlığa, Sosyal Güvenlik Başkanlığına ve personelini görevlendirmeyle gönderen kurumlara 07.07.2010 tarihli yazılarıyla müracaatta bulunmuştur.

Konu sendikamızca takip edilmekte olup, gelişmeler yine üyelerimize duyurulacaktır.