Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

BAŞBAKANLIK ÇALIŞANLARINA FAZLA MESAİ MECLİS GÜNDEMİNDE


[ 24 Haziran 2009, Çarşamba – 14:16 ]

Başbakanlık ve bağlı kurumlarda çalışan tüm personele, fazla çalışma ücreti adı altında yapılan maktu ödemeler, 16.08.2008 tarihli ve 26969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14012 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen düzenleme ile ek ödemeye dönüştürülmüş ve o tarihten itibaren personele ek ödeme adı altında ücret ödenmesine başlanmıştı. Bu durum personelin ayrıca yapacağı fazla çalışmasının karşılığını alamamasına neden olmuştur.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve T.B.M.M. Başkanlığına sunulan “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının” 24. maddesi ile 3056 sayılı Kanuna bir madde eklenerek, Başbakanlık merkez teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç diğer sözleşmeli personele, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunun mesai gün ve saatleri dışında yürütülen çalışmalar için hizmetine ihtiyaç duyulanlara 60 saati geçmemek üzere fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında gelir vergisine tabi tutulmaksızın fazla çalışma ücreti ödeneceği düzenlenmiş idi. Fakat görüşmeler devam ederken metin Tasarıdan çıkarıldı.

Komisyonda yapılan görüşmelerin ardından bahse konu metnin Tasarıdan çıkarılması ile Başbakanlık çalışanlarının beklentileri bir kez daha ertelenmiş olacak ve mağduriyetleri de devam edecektir.

Sendikamız, Başbakanlık personeline yapılan bu haksızlığı görmezden gelmeyerek, Başbakanlık çalışanlarınca yapılan fiili fazla çalışmanın karşılığının personele ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemenin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye devam eden Tasarıya yeniden eklenmesi hususunda gereğinin yapılmasını, 16.06.2009 tarihli ve 3290 sayılı yazısı ile Mecliste grubu bulunan MHP, CHP ve Ak Parti’den talep etmiştir.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |