Geri

GELİR İDARESİ BAŞKANINA YAPILAN ZİYARET FAYDALI GEÇMİŞTİR

16 Mayıs 2009, Cumartesi | 18:05

10–16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası” münasebetiyle Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci 15.05.2009 tarihinde ziyaret edildi. Türk Büro-Sen tarafından yapılan Ziyarete; Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Adnan Memduh Özer, Ankara 2 nolu Şube Başkanı Metin Durak, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Karaca, Türk Büro-Sen özürlüler komisyon Başkanı Haydar Çelik ve yönetim Kurulu üyesi Turan Çapan katıldılar.

Mehmet Kilci’yle yapılan görüşmede; engelli kadrolarda görev Yardımcı Hizmetlilere yönelik görevde yükselme özel sınavının biran evvel açılması ve açılacak olan sınava, lise mezunu engelli personelinin de katılabilmeleri talep edildi. Engellilere yönelik görevde yükselme sınav hazırlıklarının bitme aşamasında olduğunu ifade eden Kilci, lise mezunu engelli personelinde sınavlara katılabilme talebinin olumlu olduğunu ve bu talebi karşılayabileceklerini ifade etti.

Yapılan ziyarette ayrıca; 22 Nisan 2009 tarihinde terk edilen Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantı sonrası Türk Büro-Sen tarafından başlatılan “eylem sürecide” görüşülmüştür. Bu konuyla ilgili olarak Türk Büro-Sen adına görüşlerini dile getiren Adnan Memduh Özer; “Sendikal anlayışımızda eylemler hiçbir zaman birinci önceliğimiz olmamıştır. Ancak, VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesi, ek ödeme oranlarında artış yapılması ve 2006- 2007 yıllarında yapılan Gelir Uzmanlığı Sınavlarında 70 ve üzeri puan alanların atanması gibi taleplerimizin gerek görüşmelerimizde, gerekse son yaptığımız KİK toplantısında karşılanmaması, sendikamızı bu eylemleri yapmaya mecbur bırakmıştır. Ancak, 25 Mayıs’ta Maliye Bakanlığı önünde, illerden gelecek olan Maliye çalışanların da katılacağı eylemin öncesinde taleplerimizle ilgili olumlu bir gelişme olması halinde, eylemleri durdurabileceklerini “ ifade etmiştir. Ayrıca Özer, “bazı kaynaklarca asılsız olarak Gelir Uzmanlıklarında 70 ve üzeri puan alanların atanacağına ve hatta bizatihi sizin Adana da “ bu durumda olan personeli Gelir Uzmanı olarak atayacağız” gibi bir açıklamada bulunduğunuzun haberleri dolaştırılmaktadır. Bu nedenle de, konunun biran evvel açıklığa kavuşturulması gerektiğini” dile getirmiştir.

Buna karşılık “Gelir Uzmanlığı sınavlarında 70 ve üzeri puan alanların atanmalarıyla ilgili olarak şuan da, verilmiş bir kararlarının ve dolayısıyla başlattıkları her hangi bir işlemin bulunmadığını belirten Başkan Kilci; “Türk Büro-Sen tarafından başlatılan eylemlerden ve yine Türk Büro-Sen tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan (şu anda alt komisyonda görüşülen) Torba Kanun tasarısına önerge verilmek üzere partilere gönderilen yazıların içeriğinden Sayın Maliye Bakanının bilgisinin olduğunu ve bu yüzdende;

-70 ve üzeri puan alanların durumları
-Ek Ödemelerdeki tavanın % 300 çıkartılması
-VHKİ kadrolarının sınavsız verilmesiyle ilgili sendikanın taleplerinin önümüzdeki hafta içinde Sayın Bakanla tekrar görüşülerek, bir karara varılabileceğini” ifade etmiştir.

Diğer yandan yapılan görüşmede; 2007 yılında yapılan Gelir Uzmanlığı sınavında 77 puan alıp da atanamayan 164 kişinin atama işlemlerinin gecikmesinin Gelir İdaresi Başkanlığından kaynaklanmadığı, Kurumun buna ilişkin işlemleri tamamlayarak il teşkilatlarına gönderdiği, söz konusu gecikmelerin il teşkilatlarındaki işlemlerden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, Türk Büro-Sen’in talebi olan ve KİK toplantı tutanaklarında da yer alan “yılın 12 ayında 100 saat fazla çalışma uygulamasına” geçişle ilgili de, Başkanlığın “Fazla Çalışmaya İlişkin Usul ve Esasları” tamamladığı ve imza aşamasına gelindiği tespit edilmiştir.