Geri

GELİR İDARESİ VE AFET ACİL DURUM YÖN.BŞK.TASARISIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

08 Temmuz 2008, Salı | 13:06

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Tasarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tasarısı yaklaşık 2 ay önce, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, üzerinde çalışma yapılması için kendi bünyesinde oluşturulan alt komisyona sevk edilmişti.

Geçtiğimiz hafta Plan ve Bütçe Komisyonunu yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde, alt komisyonunun üzerinde fazla bir değişiklik yapmadan çalışmalarını tamamladığını ancak bu tasarının içeriğine karşı olan kurum ve kuruluş sayısının çok olması nedeniyle, tasarının bu haliyle yasallaşmasının güç olacağının bilgilerine ulaşılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 08.05.2008 tarihinde TBMM’ne gönderilmiş ve TBMM Başkanlığı’nca da 22.05.2008 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmişti. Bunun üzerine sendikamız; tasarı üzerinde kurumun ve kurum personelinin lehine sonuç doğuracak taleplerimizi içeren bir rapor hazırlamış ve tasarının, kurum ve kurum personeli lehine olacak şekilde, raporda belirlediğimiz haliyle yeniden düzenlenmesi ve bunun için gerekli işlemlerin tesisinin sağlanması istemi ile bahse konu raporu, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mecliste grubu bulunan MHP, CHP ve AKP Grup Başkanlıkları ile DSP Genel Başkanlığına dosya halinde sunmuştu. (Bu haber 12.06.2008 tarihinde Web sayfamızda duyurulmuştur)

Diğer yandan sendikamız, hazırlanan rapor çerçevesinde görüş ve taleplerimizin yerine getirilmesi için, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekili bulunan AKP, CHP, MHP ve DSP milletvekillerinden randevu talep etmiştir.

Randevu veren MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY ve DSP İzmir Milletvekili Harun ÖZTÜRK ile genel merkez yönetim kurulu üyelerimiz, Adnan Memduh ÖZER ve Osman EKSERT görüşmelerde bulunmuşlardır.

Yapılan görüşmelerde her iki milletvekili de, sendikamızca hazırlanıp partilerine gönderilen raporun kendilerine ulaştırıldığını, üzerinde çalışmalar yaptıklarını, görüş ve taleplerimizde haklı olduğumuzu bu meyanda tasarı üzerinde değişiklik yapılması için gayret göstereceklerini ancak, halen tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine gelmediğini belirtmişlerdir.