Geri

GELİR İDARESİ BAŞKANI M.AKİF ULUSOY ZİYARET EDİLDİ

30 Mayıs 2008, Cuma | 10:48

Genel Başkanımız Fahrettin YOKUŞ, Ankara 2 nolu Şube Başkanımız Metin DURAK, T.Kamu-Sen Özürlüler Komisyonu Üyelerimizden Haydar ÇELİK ve Turan ÇAPAN ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif ULUSOY’u ziyaret ettiler.

Taleplerimiz Sn. ULUSOY’a sözlü ve yazılı olarak iletildi.

İLETİLEN SORUN VE TALEPLERİMİZ

-Halen çalışmakta olan personelin Gelir Uzmanlığı imtihanına girişlerinde, 5345 sayılı kanunun geçici 3. maddesiyle getirilen süre ve sayıya ilişkin kısıtlamanın kaldırılması,

-Halen çalışmakta olan 2 Yıllık yüksek okul ve lise mezunu personelinin de uzman yardımcısı kadrolarına geçişlerinin sağlanması,

-Gelir İdaresi Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği (VHKİ) kadrosu için öngörülen görevde yükselme sınavının kaldırılarak, personelin sınavsız olarak bu kadroya geçişinin sağlanması ve bu kadrolarda görev yapan personelin özel hizmet tazminatlarının 25 puan artırılması,

-Kadro yokluğu gerekçesiyle, hak edilen dereceye uygun kadroların verilmemesinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması,

-213 Sayılı V.U.K.nun 4684 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile değişik 13.üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendine göre halen Bakanlık personeline ödenmekte olan, ek ücretlerin hiyerarşik düzen içerisinde artırılabilmesi için Bakan yetkisinde bulunan tavanın % 200 ‘den % 300 oranına yükseltilmesi,

-Ek ödemelerin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na bir fıkra eklenerek ,emekli keseğine dahil edilmesi, (Emeklilik süresi dolan personelin, emekli olması için teşvik edilmesi,)

- Fazla çalışma ücretlerinin artırılması ve birimler tarafından fazla çalışma saatlerine ilişkin yapılan taleplerin karşılanması,

- Başkanlığımızda teknik hizmetler sınıfında görev yapan Teknisyenlerin, Teknikerlik unvanına yükselebilmeleri için görevde yükselme sınavlarının açılması,

- Engelli personel ile yardımcı hizmetli kadrolarında görev yapan personele, lise mezunlarını da kapsayacak şekilde görevde yükselme sınavının açılması,

- Engelli personelin özürlerine uygun olmayan ve özür oranını yükseltecek riskli işlerde görevlendirilmemeleri,

- Engelli personelin beceri ve kabiliyetlerine uygun işlerde görevlendirilmeleri,

- Engelli personele uygun Tuvaletlerin yapılması ve asansör bulunmayan işyerlerinde engelli çalışanların mümkün olduğunca giriş katlarda görevlendirilmeleri,

- İşyerlerindeki araç parklarında mümkün olduğunca, engelli çalışanların araçlarına özel tahsisli park yerlerinin sağlanması,

- Başkanlığın himayesinde her yıl geleneksel olarak engelli personele yönelik sosyal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi,

- Vergi dairelerinin kırtasiye, bilgisayar, yazıcı,masa,sandalye gibi eksikliklerin giderilmesi ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi,

- Bilgisayar ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması ve bilgisayarların Internet’e açılması,

-Gelir İdaresine bağlı çeşitli birimlerde, bakmakla yükümlü olduğu kişileri doktora götüren personelden kart izni uygulamasının kaldırılması,

- Gelir İdaresi Başkanlığı ile TOKİ arasında yapılacak bir anlaşma ile uygun konut edinme projelerinin gerçekleştirilmesi

- Gümüşdere bilgi işlem merkezinde var olan doktorluk hizmetindeki düzensizliğin giderilerek devamlı doktor bulundurulmasının sağlanması,(Doktorluğun yeri, sekreteri, bilgisayarı vs. bulunmakta olup,ya doktor verilmesi yada doktorun çalışmasının günlük hale getirilmesi)

- Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerin yemekhanelerinde devam eden kartların kaldırılıp, herkese yemek fişi verilerek ödemelerde eşitliğin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca anlaşmalı yemek firmasının Ankara’nın çeşitli yerlerinde şubeleri olması dolayısıyla Yaygın ve Yoğun Vergi Denetiminde çalışan personele yemek fişi karşılığında şubelerden yemek hizmeti alımının sağlanması,

- Gümüşdere hizmet binasında promosyonlardan doğan ATM probleminin anlaşmalar gereği acilen çözümlenmesi,
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1