Geri

MALİYE İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

10 Mayıs 2007, Perşembe | 12:34

09.08.2006 GÜNLÜ 26254 SAYILI Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Unvan değişikliği ve atama yönetmeliği’nin 4/1-1 , 6/2-a-5 , 6/2-b-4 , 6/2-c-5 , 6/2-d-3 , 7/1 , 11 , 12/2 , 15/2 , 15/3 , 17/2 , 17/3 , 18/2 , 18/4 , 29/2 ve 38/1. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile ilgili açtığımız dava hakkında, Danıştay 5. mahkemesi 19.03.2007 tarihinde 15/3. maddesindeki “……bu durumda olanlar aynı düzey unvan için açılan ilk sınava katılamazlar” hükmü, 17/3 maddesindeki “…Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar” ibaresi 18.maddenin 2 ve 4. fıkralarında yer alan “iki katı” ibareleri yönünden yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Diğer maddeler hakkında ise esastan dava devam etmektedir.