Geri

BASIN DUYURUSU (Hazine Müsteşarlığı)

10 Mart 2007, Cumartesi | 18:06

Bilindiği üzere, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5568 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 4853 sayılı Kanuna eklenen Ek madde 1’in 2 nci ve 3üncü fıkraları uyarınca, 29.04.2003 tarihinden önce Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı (ÇTTH) Sisteminden kendi isteğiyle çıkan tasarruf sahiplerinin sistemden çıktıkları tarihte, hesapta kalan devlet veya işveren katkısı tutarları ile şahıs kesintisine tekabül eden ödenmeyen nema tutarları, Şubat 2007 sonu itibari ile değerlemeye tabi tutularak, başvurmaları halinde tasarruf sahiplerine defaten ödenecektir.

Bu çerçevede, hak sahiplerinin T.C. Kimlik Numaraları ile beraber varsa Tasarruf Teşvik Hesap Numaraları ve Nüfus Cüzdanı ya da muadili kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle 07 Mart 2007 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, 29.04.2003 tarihinden önce sistemden çıkmakla beraber, davaları sonuçlanmış veya sürmekte olan hak sahipleri bakımından;

a) Davası sonuçlanmış ve mahkeme kararı T.C. Ziraat Bankası’nca yerine getirilip ödeme yapılmış hak sahipleri lehine, 5568 sayılı Kanun gereğince yapılan hesaplama neticesinde bir fark oluşması durumunda lehe olan fark, ilgililerin başvuruları halinde, T.C. Ziraat Bankası’nca ödenecektir.

b) Davası devam etmekte olan ve talepte bulunan hak sahiplerine, 5568 sayılı Kanuna göre hesaplanan miktar, ilgililerin başvuruları halinde, T.C. Ziraat Bankası tarafından davanın bitimi beklenmeksizin ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.