Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME ADAY MEMURLUKTA GEÇEN HİZMET SÜRESİNİ BÖLGE HİZMETİNDEN SAYDI


[ 04 Ağustos 2016, Perşembe – 11:40 ]

Davalı idarenin aday memurlukta geçen sürelerin bölge hizmetinden sayılamayacağına ilişkin 29.02.2016 tarih ve 75686787 sayılı idari işlemin öncelikle Yürütmesinin Durdurulması ve dosya tekemmül ettiğinde İptali istemiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dava dosyasını inceleyen Mardin İdare Mahkemesi 06.06.2016 tarih ve 2016/1264 E. sayılı kararıyla; “…Yönetmelikte yapılan değişiklik 26.03.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ise de, anılan hükmün geriye doğru uygulanamayacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği gibi lehe olan hükümlerin uygulanması da hukukun genel prensiplerinden olduğu göz önüne alındığında, davacının bu hükümden faydalanarak adaylıkta geçen sürelerinin bölge hizmetinden sayılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır. Bakılan uyuşmazlıkta, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk aleminde varlığını sürdürmesi, tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olduğu karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağı gibi YD kabul kararı sonucu, davacı 2016 yılı yer değişikliği döneminde yer değiştirme hakkı kazanabileceği ve bu kapsamda mahkemece esastan bir karar verilinceye kadar işlemin uygulanmasının devam ettirilmesinin davadan beklenen menfaati temin edilemeyeceğinden davacı açısından maddi ve manevi telafisi güç zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır…” şeklinde ifade ederek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |