Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

İDARE MAHKEMESİ İDARENİN PERSONELİN ÇALIŞMA ALANLARINA KAMERA YERLEŞTİRMESİNİ HUKUKA AYKIRI BULDU


[ 24 Mayıs 2016, Salı – 13:45 ]

Konya Valiliği Taşkent Nüfus Müdürlüğünde görev yapan personelin hareketlerinin takip edilmesi ve edilmesi ve her an izlenilebilmesini teminen odalarına monitör yerleştirilmiş ve “kamera kayıt sistemini” kurulmuş olup, söz konusu uygulamanın, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 5. maddesine aykırı olduğu ve bu uygulamaya en kısa sürede son verilmesi talebiyle 06.04.2015 tarih ve 271 sayılı dilekçe ile yazışma yapılmış olup, davalı idare 06.04.2015 tarih ve 271 sayılı işlemi ile söz konusu uygulamanın halka açık hizmet veren alanlarda bulunduğundan bahisle idari başvurumuzu reddetmiştir.  Kamera sisteminin kaldırılması için yapılan müracaatın reddine dair idari işleminin; hukuka aykırı olması ve özel hayatı ihlal etmesi nedeniyle tarafımızca iptal davası açılmıştır.
 
Dava dosyasını inceleyen Konya 1. İdare Mahkemesi 27.10.2015 tarih, 2015/572 E. ve 2015/1281 K. sayılı kararıyla; “…Taşkent Kaymakamlığınca mahkememize gönderilen 02.06.2015 tarih ve 23866232-499/564 sayılı yazıda söz konusu kamera sistemlerinin 02.06.2015 tarihi itibariyle bürolardan kaldırıldığı bildirilmiş olup, bu durumda kamera sistemlerinin bürolardan kaldırılmış olup, bu durumda kamera sistemlerinin bürolardan kaldırılmış olması karşısında, davacı sendikanın bu yöndeki talebinin reddine dair dava konusu işlem hakkında da bir karar verilmesine mahal ve lüzum bulunmadığı sonuç kanaatine varılmıştır…” şeklinde belirtip konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |