Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME, İDARENİN ROTASYONU GEREKÇE GÖSTEREREK SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ UYGUN GÖRMEDİ


[ 07 Eylül 2015, Pazartesi – 12:21 ]

Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde tahsildar kadrosunda görev yapan müvekkilin, davalı idarenin 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı dava konusu idari işlemi ile Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğüne ataması yapılmıştır. Müvekkilin sendika işyeri temsilcisi olduğu, bu sebeple atamasının yapılmayacağı, atama, işleminin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 06.08.2010 tarih ve 8165 sayılı dava konusu idari işlemin iptali için tarafımızca dava açılmıştı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi 20.03.2015 tarihli kararında Danıştay 5. Daire Başkanlığının 04.07.2014 tarih, 2011/7384 E. ve 2014/5734 K. sayılı bozma kararına uyarak dava dosyasını yeniden incelenmiş, Kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için personelin hizmetine ihtiyaç duyulan yere görevlendirilmesi idarelerin takdir yetkisi dâhilinde olduğuna, ancak personelin seçimi sırasında, mevzuat hükümleriyle personele tanınmış bir ayrıcalık ya da hak varsa bunların idare tarafından dikkate alınmasın gerektiğini ve Sendika işyeri temsilcisi olan müvekkilin, haklı bir sebep olmadıkça başka bir yere görevlendirilmesi, sendikal faaliyet yürütememesi ve 4688 sayılı Kanun’un 18. Maddesiyle tanınan hakkın ortadan kaldırılması sonucunu doğurduğundan ve ayrıca davalı idarece ileri sürülen nedenler arasında müvekkilin naklen atanmasını gerektirebilecek bir nitelik taşımadığından, hukuken geçerli bir neden bulunmaksızın tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık görülmeyip, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |