Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

MAHKEME, BİLGİ EDİNME HAKKI VAR DEDİ


[ 17 Ağustos 2015, Pazartesi – 14:27 ]

Türk Büro-Sen olarak, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında tekniker olarak görev yapan üyemizin kamu mallarını korumak için eski Kurum Başkanı’nın Gölbaşı’nda bulunan özel arazisindeki inşaat işinde kurum personelinin çalıştırıldığı, kurum araç ve gereçlerinin kullanıldığı resmi taşıtların gidip geldiği konusunda cumhurbaşkanlığına, Başbakanlık Teftiş Kurul Başkanlığı’na yapmış olduğu şikâyetlerin ve yapmış olduğu başvuruların, dilekçe ve müracaat hakkı hükümleri çerçevesinde olmadığı, bu hakkın esaslarına aykırı olduğu, dilekçe hakkının kötüye kullanıldığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125. Maddesinin 1. fıkrasının B bendinin (I) alt bendi uyarınca “ Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak” fiili işlediği gerekçesi ile kınama cezası verilmiştir. Sendika üyemiz tarafından yapılan başvuruların bilgi edinme hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanılmadığı gerekçesi ile 22.05.2014 tarih ve 213 sayılı disiplin cezasının iptali talebiyle tarafımızca dava açılmıştır.

Dilekçe Hakkının kullanılmasına dair kanunun 3. Maddesinde Dilekçe Hakkı başlıklı maddesinde;

Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

Ankara 12. İdare Mahkemesi 17.04.2015 tarih, 2014/1338 E. ve 2015/455 K. sayılı kararıyla davacı sendika üyesinin, hakaret ve tehdit içeren ifadeler kullanmadığı, kamu kaynaklarının kullanımında gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediği noktasında dilekçe hakkı sınırları içerisinde şikâyetlerde bulunduğu, yaptığı şikâyetlerle, kurumun huzurunu ve çalışma düzenini kanaatine varılmayacağından bahisle dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmeyip, işlemin iptaline karar vermiştir.
 
Mahkeme kararlarını görmek için tıklayınız
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |