Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

TÜİK’TE İŞ AKDİ FESHEDİLEN 4-C’ Lİ PERSONELE YAPILAN HAKSIZLIĞA DANIŞTAY DUR DEDİ


[ 12 Ağustos 2015, Çarşamba – 13:25 ]

Türk Büro-Sen olarak, Türkiye istatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4-C maddesi kapsamında 03.01.2014 - 30.12.2014 tarihleri arasında geçici personel olarak görev yapmakta olan üyemizin, davalı idare tarafından sözleşmesinin haksız feshedilmesine ilişkin 31.01.2014 tarih ve 139 sayılı işlemin iptali istemiyle Ankara 14. İdare Mahkemesinde açtığımız davada, davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olan eylemlerin sabit olduğundan bahisle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti.

Tarafımızca mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay 12. Daire 02.07.2015 tarih, 2015/1248 E. ve 2015/4501 K. sayılı ilamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin 4-C kapsamında istihdam edilen personel hakkında uygulanabileceğini, bu kapsamda Yerel Mahkeme tarafından bu hususa ilişkin değerlendirme yapılmaksızın doğrudan doğruya “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesinin haksız olduğu, söz konusu eylemin “Devlet memurluğundan çıkarma” cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer almadığına kanaat getirip, müvekkilin “görevini sonlandıran” sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmış ve Ankara 14. İdare Mahkemesinin kararının BOZULARAK, temyiz istemimizin kabulüne karar vermiştir.


Mahkeme kararlarını görmek için tıklayınız
 
 


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |