Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

SGK GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA 60 VE ÜZERİ PUAN ALIP ATANAMAYANLAR İÇİN DUYURU


[ 29 Eylül 2014, Pazartesi – 11:26 ]

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5 Nisan 2014 tarihinde, boş bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef  ve Memur kadroları için görevde yükselme sınavı yapılmıştır.

Kurum tarafından mevzuata uygun olarak başarı puanı en az 60 olarak belirlenmiş olup bu düzenleme doğrultusunda 27.05.2014 tarihinde başarı listesi yayınlanmıştır. Bu surette, ilgili Yönetmelik maddesi hükümlerince sözlü sınava girmeksizin yazılı sınav sonucuna göre 60 ve üzeri puan alan personelin atamalarının yapılması için tercihlerini yapmaları istenmiştir.

Ancak Kurum tarafından 15.08.2014 tarihinde resmi internet sitesinde sınav sonuçlarına ilişkin olarak yeni bir liste yayınlanmıştır. Söz konusu listenin tekrar yayınlanmasının gerekçesi olarak, anılan görevde yükselme sınavının, yazılı sınav sonucuna göre yapılacak atama işlemleri ile sözlü sınav kısmı Danıştay 5. Dairesince verilen 06.03.2014 tarihli ve 2013/7936, 2013/7955 ve 2013/9312 sayılı kararları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermesini ve yeni düzenlemenin 23.07.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi gösterilmiştir. Ancak bu surette, 60 ile 70 arasında bir puan alarak sınavı kazanan personelin kazanılmış hakkı, hukuka aykırı olarak ihlal edilmiştir. Zira 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi ile söz konusu değişikliklerin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaya başlayacağı ayrıca ve açıkça düzenlenmiştir.

Anılan sınavda 60 ve üzeri puan alan personelin, anılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki mevcut düzenlemeye göre sınavda başarılı sayılacağı ve kazanılmış bir hakkının olduğu aşikârdır. Kurum tarafından 15.08.2014 tarihinde yayınlanan yeni listeye, 169 kişinin dâhil edilmemesi, kazanılmış hak ihlali, kanunların geriye yürümezliği ile hukuki güvenlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Türk Büro-Sen olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazı yazarak bu surette atamaları gerçekleşmeyen personelin mağduriyetinin giderilmesini ve ivedilikle atamalarının yapılmasını istedik. Ayrıca Türk Büro Sen Hukuk Müşavirliğince, bu surette mağdur olan ve dava açmak isteyen üyelerimize gereken hukuki yardımın sağlanacağını bildiririz.

İdari yazı için tıklayınız.


Facebook'ta Paylaşın

Toplam resim sayısı: 1
       
Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |