Geri

TÜİK’DE Kİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARINA SAHİP ÇIKTIK.

15 Mayıs 2009, Cuma | 16:54

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı; kurum bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilen TÜİK Uzmanı ve Uzman Yardımcılarına gönderdiği 13.05.2009 tarihli yazısı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan 20.04.2009 tarihli ve 5084 sayılı yazıyı gerekçe göstererek, ilgili personele denetim tazminatının ödenmesinin mümkün olamayacağının tespit edildiğini, buna dayalı olarak da, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödenen denetim tazminatlarının yersiz ödendiğini iddia ederek, ilgililerden, yazıda belirtilen tutarları hesaplanacak yasal faizi ile birlikte bir(1) ay içerisinde Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödemelerini bildirmiştir.

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu bu personellere yapılan haksızlığa müdahale eden sendikamız, hazırladığı itiraz dilekçesinin personellere dağıtımını sağladı.

Dilekçe için tıklayınız