Geri

GÜMRÜK BAKANLIĞINDA MÜDÜR KADROLARI TORPİLLE DOLDURULACAK

07 Mart 2013, Perşembe | 12:04

07 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede 4279 karar sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe giren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelik hükümlerine göre gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları kadrolarına yapılacak atamalar, görevde yükselme yönetmeliği kapsamı dışına çıkarıldı. Bu kadrolara atanma şartları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek.

Daha öncede 27.03.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesiyle; ‘sosyal güvenlik merkezi müdürü’, ‘gençlik merkezi müdürü’  ile ‘ilçe müdürü’ kadrolarına yapılacak atamalarda aranılan sınav şartı kaldırılmıştı

Sendikamız bu hukuksuzluğa son vermek için Danıştay 5. Dairesine dava açmıştı. Danıştay 5. Dairesi 02.10.2012 tarihli ve 2012/4710 E. sayılı kararıyla sendikamıza  yürütmenin durdurulması hakkında verdiği kararını bildirmişti.

YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ

Sendikamız daha öncede sınavsız olarak müdür kadrolarına yapılan atamaları hukuka aykırı olması nedeniyle dava etmiş ve haklı bulunmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan yönetmelik değişikliğinin iptaliyle ilgili her türlü yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna bildiririz.

İşte Yönetmeliğe eklenen o madde;

Madde 1 – 15/3/199 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe kanulan kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, “Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Yardımcısı kadroları”” ibaresinden sonra gelmek üzere "atanma usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle belirlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, tasfiye işletme müdürü, gümrük müdür yardımcısı ve bölge amiri kadroları,” ibaresi eklenmeştir.

Madde 2 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1