Geri

GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜK

16 Şubat 2013, Cumartesi | 09:33
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş beraberinde bulunan, Ankara 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Hüsnü Kara, Şube Başkan Yardımcıları Cengiz Seki, Adem Ertürk, Murat Yüksel ve Osman Azmaz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Aslan Karafil’e ziyarette bulundular.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Daire ve Özlük İşleri Başkanı Sezai Tığlı da hazır bulundu.

25 – 27 Ocak 2013 tarihinde Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı Çalışanları Çalıştayından bahseden Genel Başkanımız Yokuş, çalıştayda Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarının sorunlarının görüşüldüğünü bildirerek, Bakanlık sorunlarını rapor halinde Müsteşar yardımcısına sundu.

ÇALIŞANLARIN SORUNLARI İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİDİR

Genel Başkanımız, “ Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın oluşumunu öteden beri sendika olarak savunduğumuzu, 2008 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Spor Şurası’nda da bu husustaki taleplerimizi çalışanların sorunlarıyla birlikte kamuoyu ile paylaştıklarını, ayrıca bir kurumun kurumsal kimliğinin sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi için uygulamalarda eşitlik ilkesinin öne çıkarılması gerektiğini” söyledi.

Yokuş konuşmasının devamında, “bir gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi ne kadar önemliyse, Bakanlığın’da kurumsal kimliğinin oluşması için kararlı ve ilkeli  bir yapıya oturtulması o kadar önemli. Çalışanlar arasında geçmişte yapılan ayrımcılıkların devam etmesi hem kurumsallaşmayı engeller, hem de çalışma barışını bozar” dedi.

TÜM SENDİKALARA EŞİT MESAFEDEYİZ

Müsteşar Yardımcısı Aslan Karanfil, “Kendisine iletilen kurum çalışanlarının sorunlarının çözümü için elinden geleni yapacağını, kendilerinin tüm sendikalara eşit mesafede olduğunu ve her zaman sendikalara kapılarının açık olduğunu, bu yıl içerisinde Görevde Yükselme Sınavının açılacağını, VHKİ kadrolarının adalet ölçüsü içinde dağıtılacağını, kurumun mevzuat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve ayrıca araştırmacı yapılan sınavla ilçe müdürlüğünü kazanmış olanların tekrar eski görevlerine atanmaları için çalışmaların sürdürüldüğünü ” ifade etmiştir.
 
Bakanlığın personelden sorumlu müsteşar yardımcısına çalışanların sorunları şu başlıklar altında takdim edildi;

- İl ve İlçe Spor Müdürlerinin araştırmacı kadrosuna dönüştürülmesi ile boşalan kadrolara kurum dışından atamalar yapılmasının yarattoğı sorunların giderilmesi,
- Görevde Yükselme Sınavı ile ilçe müdürlüğü kadrosuna atananların ellerinden alınan hakların tekrar iade edilmesi,
- İstihdam edilen uzman çavuşların bir kısmının bekçi bakıcı, bir kısmının ise memur olarak istihdam edilmesi yerine tamamının memur olarak istihdam edilmesi,
- Görevlendirme ücretlerinin artırılması,
- Görevlendirmelerde personel arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve her çalışana bu imkanın verilmesine özen gösterilmesi,
- Milli bayramlar ve özel günlerde görevlendirilen personele ücret ödemesi ve giyim yardımı yapılması,
- V.H.K.İ  kadrolarının tahsisinde personel arasında herhangi bir ayrım yapılmaması,
- Görevde Yükselme Sınavının aksatılmadan açılması,
- Vekaleten görevlendirmelere son verilmesi,
- Spor uzmanlarının görevleriyle ilgili alanlarda çalıştırılması ( sözleşmeli spor uzmanları dahil olmak üzere)
- Sözleşmeli Spor Uzmanları ve diğer sözleşmeli personelin kadroya alınması için çalışmalar yapılması,
- Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarına Spor Toto vb. kurumlardan aktarılan paylardan ödeme yapılması yönünde çalışma yapılması,
- Tüm illerde çalışanların servisle görev yerlerine gidip gelmelerinin sağlanması,
- Tayinlerdeki adaletsizliğin giderilmesi,
- Her kademedeki yöneticilerin uyarılarak, sendikalar arasında taraf olma, ayrım yapma, çalışanların sendikal tercihlerine müdahele gibi uygulamalarına son verilmesi,
- Spor Genel Müdürlüğü’nün Ulus ve Kızılay da bulunan ek hizmet binalarına çay ocağı gibi sosyol imkanların sağlanmasıFoto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 3