Geri

165 İLÇE MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİNE İADESİ İÇİN YAZI YAZDIK

17 Ocak 2013, Perşembe | 12:12
27.03.2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin” 1. maddesiyle ‘sosyal güvenlik merkezi müdürü’, ‘gençlik merkezi müdürü’  ile ‘ilçe müdürü’ kadrolarına yapılacak atamalarda aranılan sınav şartı kaldırılmıştı.
 
Türk Büro-Sen olarak Danıştay’da açtığımız davada haklı bulunduk ve Danıştay 5. Dairesi anılan düzenlemenin durdurulması kararını verdi.
 
Bilindiği üzere, 649 sayılı KHK ile Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İlçe Spor Müdürü kadrolarında bulunanlar, Araştırmacı kadrolarına atanmışlardı. Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ilçe spor müdürü kadrolarına atanan yaklaşık 165 kişinin, yeni ihdas edilen araştırmacı kadrolarına atanmaları, kazanılmış haklarını ve hukuki güvenliklerini ortadan kaldırmıştır.
 
Danıştay’ın vermiş olduğu karar dikkate alınarak, görevde yükselme sınavında başarılı olarak ilçe spor müdürü kadrolarında görev yapmakta iken, 649 sayılı KHK ile yeni ihdas edilen araştırmacı kadrolarına atanan yaklaşık 165 kişinin mağduriyetlerinin sonlandırılması ve kazanılmış haklarının iadesi için Bakanlığa yazı yazdık.
 
 
 
22.09.2011 Tarihli yazıyı görmek için tıklayınız
 
27.02.2012 Tarihli yazıyı görmek için tıklayınız.
 
03.01.2013 Tarihli yazıyı görmek için tıklayınız.