Geri

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HUKUK TANIMAZLIĞI

25 Nisan 2011, Pazartesi | 15:22

4688 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Türk Büro-Sen temsilcilerinin katılacağı, 13.04.2011 tarihinde saat 14:00’de yapılacak olan Kurum İdare Kurulu, teşkilat yetkililerince hiçbir yazılı ve şifahi sebep göstermeden katılmamaları nedeniyle yapılamamıştır.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün aymazlıkları bununla da kalmamış, kurula başkanlık yapmak için bir Şube Müdürü görevlendirilmiş, Şube Müdürü de Türk Büro-Sen temsilcilerine toplantının kendi odasında yapılacağını emrivaki bir üslupla dile getirmiştir. Genel Mevzuata uymayan bu davranış ve lakayt tutum tarafımızca kabul edilmemiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün kurum çalışanlarının sorunlarına karşı takındığı bu umursamaz tavır neticesinde, sendikamız 22.04.2011 tarih 503 sayılı yazı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü’nden; 22.04.2011 tarihli 504 sayılı Devlet Bakanı Faruk Özak’tan 13.04.2011 tarihindeki Kurum İdari Kurulu toplantısının yapılamamasında sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli idari, adli ve cezai soruşturmaların yapılması ve konu hakkında sendikamıza yazılı bilgi verilmesini, talep edilmiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde yetkili olan sendikamız Türk Büro-Sen’in, çabaları sonucunda Genel Müdürlük yasaları uygulamak zorunda kalmıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde yapılacak olan toplantı da, sendikamız tarafından Spor Toto gelirlerinden çalışanlara pay ödenmesi, atamalar, harcırah ve seans ücretleri, görevlendirmeler, vekalet ücretleri, spor ücretleri ve sportif eğitim uzmanlarının durumu, futbol federasyonu ile ilgili sorunlar, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerinin durumu, Görevde Yükselme Sınavları vb. gündem maddeleri dile getirilerek, kurum personellerinin hakları konusunda mücadele verilecektir.

Sendikamız tarafından gönderilen yazıyı görmek için tıklayınız