Geri

DIŞ TİCARET MÜSTEŞAR YARDIMCISINA ZİYARET

17 Eylül 2010, Cuma | 14:10

Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Ankara 8 Nolu şube başkanımız Kamil Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 15.09.2010 tarihinde Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın B.Uğur Ecevit’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, bu yıl hükümet ile yapılan toplu görüşmelerde yaşananlar hakkında konuşuldu. Daha sonra hazine ve dış ticaret müsteşarlığı çalışanları sorunlarını ve üzerinde çalışılan döner sermaye ile ilgili, talebimiz bir dosya halinde sayın müsteşar yardımcısına iletildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı çalışanlarının maddi imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla, kurumdaki farklı maaş uygulamalarından kaynaklanan ücret dengesizliğinin giderilerek, kurum içi çalışma barışının sağlanması, personelin verimliliğinin artırılması ve en önemlisi fiilen çalışan personelin yaşadığı ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için sendika şubemizce getirilen öneriler aşağıda belirtilmektedir:

1- Malumlarınız olduğu üzere; 09.01.2009 tarihli ve 27105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İşletmesi için şu anda hazırlanmakta olan kanun tasarısına Müsteşarlık personelinin katkısıyla elde edilen gelirlerinin en az % 35’inin Müsteşarlık ve bağlı birimlerinin malzeme, araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılmasına; gelirin geri kalan % 65’lik kısmının ise Dış Ticaret Müsteşarlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatında ( Merkez ve Taşra teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve yurtdışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalışan personellere her ay dağıtılması hususunda gerekli düzenlemenin yapılması,

2- 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanuna Göre Müsteşarlığımız kadrolu ve sözleşmeli personeline Fazla Çalışma ücreti ödenmektedir. Ancak bu yapılan ödeme kadrolu personelin almış olduğu ek ödemeden mahsup edildiği için fiilen alınmamaktadır. Ek ödemeden mahsup edilen fazla çalışma ücretinden mahsubun kaldırılarak Ek ödeme fazla çalışma ücretlerinin net olarak ödenmesinin sağlanması,

hususunda ilgi’de kayıtlı yazılarımızın da dikkate alınarak çalışan personelimizin mağduriyetinin giderilmesini ve konu hakkında 4688 sayılı Yasanın 19/f maddesi çerçevesinde sendikamıza bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1