Geri

GENÇLİK ve SPOR GN. MÜD.’DEKİ SÖZLEŞMELİLER İÇİN DAVA AÇTIK

02 Nisan 2009, Perşembe | 15:32

Sendikamız tarafından, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nde 3289 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde istihdam edilen “Sözleşmeli Antrenör ve Spor Uzmanlarının Çalışma Sözleşmesinin, 4. maddesinin 2.cümlesinde yer alan “Ancak, gününde bitirmesi gereken işleri tamamlanmasına kadar çalışma saatleri dışında da olsa herhangi bir ücret talep etmeden çalışmak zorundadır.” şeklindeki düzenlemenin ve davalı idareye tek taraflı fesih yetkisi tanıyan 14. maddedeki “Taraflar, bir ay önceden ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.” hükmünün yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açılmıştır.

Davamız 2009/44116 hazırlık numarası ile görülmeye başlanmış olup, gelişmelerden üyelerimizi yine sitemizden bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Dava dilekçesi için tıklayınız.