Geri

SGK’DA 90 SAATE KADAR FAZLA ÇALIŞMA

27 Mart 2009, Cuma | 10:27

Bilindiği üzere yeniden yapılanma döneminde 60 saatlik fazla çalışma saati %50 artırılarak sadece GİH çalışanları kapsamak üzere SGK Başkanlığı’nda 01.01.2009 – 31.03.2009 tarihleri arasında uygulanmakta idi.

Bu duruma müdahale eden sendikamız 90 saatlik mesai uygulamasının sınıf ayırımı yapılmadan tüm birimlere yaygınlaştırılmasını 03.03.2009 tarihinde SGK Başkanı Sayın Acar’dan talep etmiş ve bu hususta kendisine etraflıca bir rapor sunmuştu.

Taleplerimiz doğrultusunda 24.03.2009 tarih 249 sayılı başkanlık olurlarıyla hizmet sınıfı ayırımı yapılmaksızın 90 saate kadar fazla çalışmanın 30.06.2009 tarihine kadar yapılabileceği merkez ve taşra teşkilatına talimatlandırılmıştır.

Bu talimatlarıyla merkez taşra ayırımı ve hizmet sınıfını ortadan kaldıran SGK Başkanı Sayın Fatih Acar’a SGK çalışanları adına teşekkür ediyoruz.