Geri

SGK ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM YAPTIK

25 Mart 2009, Çarşamba | 12:27

Sendikalar ve çalışanlar arasında yapılan ayrıma tepkimizi koyarak SGK Ankara İl Müdürlüğü’nde iş bırakma eylemi gerçekleştirdik.

Üyelerimiz ve İl Müdürlüğü çalışanlarının da katılımıyla kurum yönetimi protesto edildi. SGK İl Müdürlüğü önünde yapılan eylemde basın açıklaması yapan Genel Sekreterimiz Bayram Öztürk “Kurumu yöneten idarecilerin çalışanlar arasında ayrım yaptığını, sendikalar arasında taraf olduğunu, Yöneticilerin sendikalar arasında tarafsız olması gerektiğini” söyledi.

Öztürk Basın açıklamasına “15 ilde açılan sağlık merkez müdürlüklerine gönderilen eczacı ve hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesini; Merkez müdürlüklerine, yapılacak sınavlarda başarılı olanların atanması gerektiğini bu şekilde ''dedikoduların'' önüne geçilebileceğini, performans ödemeleri ve ek ödemelerde çalışanlar arasında adaletin sağlanması gerektiği gibi konuları da dile getirerek devam etti. Eylemde yapılan basın açıklaması aşağıdadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUN’DA NELER OLUYOR?


Bilindiği üzere 5502 sayılı yasa ile Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuş, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK tarihe karışmıştır.

Tüm iyi niyetli uyarılarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarının uyarılarına kulak asmayan siyasi irade ben yaptım oldu mantığı ile 2006 Haziran ayında 5502 sayılı yasayı mecliste onaylayarak 70 milyon insanımızın tamamına hizmet verecek şekilde devasa bir kurum oluşturulmuştur.

Maalesef bugün alt yapısı hazırlanmadan yürürlüğe konulan, Sosyal Güvenlik Kurumunun her ilde bina sorunu, teknolojik altyapı sorunu, ilçelerde açılmaya başlanılan Merkez Müdürlüklerinin personel sorunu, yetişmiş eleman sorunları had safhaya ulaşmıştır.

Bugün bütün bu olumsuzlukların yanına birde yönetim sorunu eklenmiştir.

Artık Sosyal Güvenlik Kurumu’na başkan dayanmamaktadır. 3 yıl gibi kısa bir zaman diliminde 3 defa başkan değişikliği yaşanmış kurum şuanda dördüncü başkanla yönetilmeye çalışılmaktadır.

Değerli Basın Mensupları;

Devredilen, bir manada kapatılan kurumların yöneticilerine aktif görev verilmekten imtina edilmekte bilgi birikimi ve deneyime sahip birçok il müdürü devre dışı bırakılarak bu birimler vekaleten yürütülmektedir.

Kurum Başkanlığı’nda, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde çalışan memur arkadaşlarımız yarınlara ümitle bakmak yerine, yarınlardan endişe duymaktadırlar. Kurumu yöneten veya yönetmekte olduğunu iddia eden idareciler, çalışanlar arasında ayırım yapmakta, sendikalar arasında taraf olmakta, işaret buyurdukları sendikaya üye olmayan personeli sürgünle performans ödemesi yapmamakla, bazı kadroları vermemekle, sicillerini bozmakla tehdit etmektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yetkili sendika olan sendikamız tüm bu baskı ve tehditler karşısında yılmadan, bıkmadan, usanmadan onurlu mücadelesini vermeye devam etmektedir.

Ancak, son günlerde SGK Yönetim Kurulu Üyeliğine Kamu çalışanlarını temsilen hileli bir şekilde seçilen, bir sendikanın Başkanlığını da yapan zat-ı muhteremin koltuğa oturduğu gün sendikamız aleyhine başlattığı onursuz saldırılara öncelikle Kurum Başkanı Sayın Fatih Acar’ın, Sayın Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in dur demesini, müdahale etmesini bekliyoruz.

Adı geçen muhterem SGK Çalışanlarına sendikal manada baskıyı bırakarak, oylarıyla kendisini oraya taşıyanların hakkında basına vermiş oldukları yolsuzluk iddialarına cevap vermekle uğraşması daha hayrına olacaktır. Unutmasın ki dün kendisine oy verenler bugün yolsuzluklarını basına taşıyorsa yolun sonu göründü demektir.

İşte böyle bir yönetimin, böyle bir Yönetim Kurulu’nun idare ettiği SGK’dan başka ne beklenebilir?

Değerli Arkadaşlar;

Sosyal Güvenlik Kurumu’nu, Yönetimini buradan son bir kez daha uyarıyoruz.

- Kurum Başkanı Sayın Fatih Acar’a 3 Mart 2009 tarihinde teslim etmiş olduğumuz raporun gereğini biran önce yerine getirin.

- Yöneticilerinizin sendikalar arasında tarafsız olmasını sağlayın.

- 15 ilde açılan Sağlık Merkez Müdürlüklerine gönderilen eczacı ve hekim arkadaşlarımızın mağduriyetlerini giderin. Görevlendirmelerde ayırım yapmayın. Görevlendirmeleri de şeffaflığı sağlayacak şekilde tüm görevlendirmeleri ilan edin. Bir yıl içinde iki aydan fazla görevlendirme yapmayın.

- İlçelerde açılan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine öncelikle istekli olanları gönderin. Türkiye genelinde tüm Merkez Müdürlükleri için talep alarak bu talepler arasında değerlendirme yapın. Merkez Müdürlüklerini personel üzerinde tehdit olarak, sürgün yeri olarak gösterilmesinin önüne geçin.

- 2009 yılında Merkez Müdürlüğü sınavı açarak sınavda başarılı olanları Merkez Müdürü olarak atayın. Dedikodunun, kayırmacılığın önüne geçin.

- Performans ödemelerinde adaleti sağlayın. İdarecilerin adamına göre, sendikasına göre gibi yanlı performans ödemelerinin önüne geçin.

- Ek ödemelerdeki adaleti sağlayın. Unvanlar arasında, çalışan servis ve birimler arasındaki farklı uygulamalara son verin.

- 70 milyon insanımıza hizmet veren, iş yükü de bu mamanda artan SGK da ek ödemeleri yeniden revize edin. Adaleti sağlamak, çalışma barışını tesis etmek adına yetkili sendika olarak sendikamızın taleplerini dikkate alın.

- Kurum İdari Kurullarında imza altına alınan kararları savsaklamadan uygulamaya koyun.

- VHKİ kadrolarını şartları yerine getiren tüm personele herhangi bir ayırım yapılmaksızın verilmesini sağlayın. Ayırım yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemleri biran önce başlatın.

- Veznedarlık yapan, veznedar kadrosunda çalışan personeli memur kadrolarına dönüştürmedeki mağduriyetleri önleyin.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yöneticilerini son defa uyarıyoruz. Taleplerimiz dikkate alınmaz, gerekli tedbirler geliştirilmez, özellikle sendikal ayırım ve baskılara, tehditlere son verilmez ise Türk Büro-Sen olarak Türkiye genelinde her türlü demokratik tepkimizi göstereceğimizi ve meydana gelecek olumsuzlukların sorumlusunun SGK Yönetiminin olacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

TÜRK BÜRO-SEN GENEL MERKEZİFoto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1