Geri

SGK’DAN KONTROL MEMURLUĞU İLE İLGİLİ TALEPTE BULUNDUK!

21 Ağustos 2008, Perşembe | 17:20

31.07.2008 tarihinde T.B.M.M’ de kabul edilen 5797 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 6 ncı maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’na eklenen Geçici 7 nci maddede; sadece 2008 yılı için geçerli olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu kadrolarında boş bulunan 300 adet Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu kadrolarına, kurum dışından da KPSS sonuçlarına göre atamalar yapılacağı düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeyi mevcut SGK personeli aleyhine bir durum olarak değerlendiren sendikamız, 20.08.2008 tarih ve 3473 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından kurum personeli lehine taleplerde bulunmuştur.

Yazıyı görmek için tıklayınız.