Geri

SGK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İÇİN FARKLI BİR TALEPTE BULUNDUK!

18 Mart 2008, Salı | 16:05

Lisans Eğitiminin 4. Yılında Olanlarında Sınava Katılabilmesini İstedik! Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, taşra teşkilatında boş bulunan şef ve memur kadroları için görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacağına ilişkin duyuru 10.03.2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruda; şef kadrosundan sınava girebilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen (1- Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2- İcra memuru, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen kadrolarında çalışıyor olmak, 3- En az 3 yıl Kurum hizmeti bulunmak) nitelikleri taşıması gerektiği belirtilmiş olup, 21.03.2008 tarihi de son başvuru tarihi olarak belirlenmiştir.

Kuruma gönderdiğimiz 17.03.2008 tarih ve 806 sayılı yazıda; Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapmakta olup görevde yükselme eğitim ve sınavına katılabilecekler arasında sayılan ve kurum bünyesinde üç seneyi aşkın zamandır icra memuru, mütercim, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya teknisyen kadrolarında görev yapmakta olan personelin birçoğunun halen Açık Öğretim Fakültesinin Lisans eğitimi veren bölümlerinin son sınıfında eğitimlerine devam ettiklerini, söz konusu durumda olan personelin, 2008 Mayıs ayı sonunda yapılacak sınavlarla 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayabilme ihtimalleri bulunduğunu, bütün bu sebeplerden dolayı da; sınavın yapılabileceği muhtemel tarihin de gözetilerek, halen 4 yıllık lisans eğitimlerinin son sınıfında olan kurum personelinin görevde yükselme sınav başvurularının kabul edilmesini ve mezun olanların sınava katılımlarının sağlanmasını ya da sınav için son başvuru tarihi olarak belirlenen 21.03.2008 tarihinin, söz konusu personelin mağduriyetini engellemek için Haziran ayı başına ertelenmesini istedik. Kurumun cevabını beklemekteyiz. Sınava girebilecek bütün üyelerimize ve diğer kurum çalışanlarına başarılar dileriz.

İlgili evrağı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız