Geri

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KURUM İÇİ UZMANLIK SINAVI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

12 Haziran 2019, Çarşamba | 12:24

Bilindiği üzere Sendikamız yıllardır Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir ve Gider ) kurum içi uzmanlık sınavı açılması için mücadele etmiş, konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları dahil olmak üzere,  Siyasi Parti Temsilcileri ile görüşmüş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay aracılığıyla da TBMM’ye kanun teklifi  verilmesini sağlamış ve Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı Sınavı açılmasıyla ilgili kanun teklifi TBMM’de 30.05.2019 kabul edilmişti.

 

12.06.2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7176 sayılı kanunda Geçici 1. Maddede Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı Sınavı açılmasıyla ilgili kanun yer almıştır.

 

İlgili madde:

GEÇİCİ MADDE 1 – Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenerek kadrolarında bulundukları Kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, kurumlarında Defterdarlık Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarına atanırlar.

 

 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1