Atatürk

Hukuk ve Mevzuat Haberleri

YURT MÜDÜRÜ ATAMALARINA AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA RET KARARINA...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Yönetmeliğine aykırı şekilde yapılan yurt müdürü kadrolarına doğrudan atamaların iptali talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine...

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİNDE YAŞANAN; DESTEK PERSONELİNİN YHS’YE ATANMASI...

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine olanak veren düzenleme sonrası sözleşmeli personel olarak atanma hakkını elde eden ancak sözleşmesi imzalanmayan personelin mağduriyetinin giderilmesine yönelik Sendikamızın...

KADROYA GEÇİRİLMEDE YAŞANAN 28.11.2022 VE LİSTE MAĞDURİYETLERİ İLE İLGİLİ...

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine olanak veren düzenleme sonrası sözleşmeli personel olarak atanma hakkını elde eden ancak sözleşmesi imzalanmayan personelin mağduriyetinin giderilmesine yönelik Sendikamızın...

TİCARET BAKANLIĞINA EK ÖDEME/FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ORANLARININ ARTIRILMASI TALEPLİ...

Ticaret Bakanlığında, taşra teşkilatı için verilen fazla çalışma ücreti tutarlarının, unvan farketmeksizin 5000 gösterge rakamı artırılması ile merkez teşkilatı için verilen ek ödeme tutarına...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARASINDAKİ ÜCRET ADALETSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ TALEPLİ YAZILARIMIZI İLGİLİ...

657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışmaktayken, yasal değişiklik uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personelin ücret tespitinde, aynı pozisyonda görev yaptıkları...

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI