Atatürk

YURT MÜDÜRÜ ATAMALARINA AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA RET KARARINA İTİRAZIMIZ KABUL EDİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği Yönetmeliğine aykırı şekilde yapılan yurt müdürü kadrolarına doğrudan atamaların iptali talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine ilişkin işleme karşı Sendikamızca açılan davada Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma isteminin reddi yönünde karar veren yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve dosyanın yeniden inceleme yapılmak üzere idare mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI