Atatürk

UZMAN ERBAŞLARIN MÜBAŞİRLİKTEN GİH SINIFINA GEÇMESİ İLE İLGİLİ ADALET BAKANLIĞI’NIN CEVABI

20 Mayıs 2014, Salı | 10:45

Sendikamız tarafından, 17.03.2014 tarih ve 120 sayılı yazı ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanuna tabi “Uzman Erbaş” olarak görev yapmakta iken, mevcut görevlerinden ayrılarak Adalet Bakanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi yardımcı hizmetler sınıfında “Mübaşir” unvanında göreve başlayan personelden Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilen personel olup olmadığı, bu geçişler için herhangi bir kriterin belirlenip belirlenmediği ve ayrıca Bakanlık bünyesinde görev yapan diğer personel için aynı şekilde bir yükselmenin olup olmayacağı hususunda bilgi istenilmiştir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 03.05.2014 tarih ve 14897 sayılı cevabi yazısında; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm kapsamında diğer personel kanunlarına tabi personelden, kendi istekleriyle görevden ayrılmış olanların adı geçen Kanuna tabi kurumlardaki kadrolara atanabilmelerine imkan sağlandığı ve ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan ve daha önce genel idari hizmetleri sınıfında memuriyeti bulunmayan personelin, genel idari hizmetleri sınıfında bir göreve atanmaları ise ancak görevde yükselme sınavına girmeleri ve başarılı olmaları halinde mümkün olacağı belirtilmektedir.

Ayrıca yine yazıda belirtilen belirli şartları taşımak kaydıyla, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmelikte bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmalarının mümkün olduğu belirtilmiş ve açıktan ve yeniden Kurum bünyesine yapılan personelin, atanmadan önceki görevindeki hizmet sınıfı da göz önünde bulundurularak, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile aynı düzeyde bulunan genel idari hizmetler sınıfında bulunan diğer kadrolara atanmalarının mümkün olduğu ifade edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili yazısını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI