Atatürk

SENDİKAMIZ TARAFINDAN AÇILAN BİR DAVADA DAHA “SÖZLÜ SINAV” USULSÜZLÜK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

11 Ocak 2022, Salı | 14:25

Bolu Gümrük Müdürlüğü emrinde görev yapan ve “Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kısım Amirliği” yazılı sınavında başarılı sayılarak, sözlü sınava girmeye hak kazanan, ancak usul, yasa ve hakkaniyete aykırı yapılan sözlü sınav nedeniyle başarısız sayılan üyemize ilişkin işleme karşı Sendikamızca dava açılmıştır.

Bolu İdare Mahkemesinin 16.12.2021 tarih, 2021/781 E. ve 2021/1268 K. sayılı kararı ile; “… uyuşmazlık konusu sınava ilişkin soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlanmaması, sınav sırasında davacıya hangi soruların sorulduğunun ve hatta mevcut durumda davacıya herhangi bir soru soruşup sorulmadığının dahi idarece ortaya konulamaması ve bu hususların yapılacak yargısal denetimi de olanaksız kılması karşısında, davacının sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemde bu yönleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” yönünde yapılan değerlendirme ile dava konusu sözlü sınava ilişkin idari işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI