Atatürk

DANIŞTAY, TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KARŞI AÇMIŞ OLDUĞUMUZ 2. DAVADA DA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

01 Aralık 2021, Çarşamba | 11:18

Sendikamızca,  11 Mayıs 2021 tarih ve 31481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine karşı açılan ve Danıştay 2. Dairenin 2021/17379 Esas sayısına kaydedilen ikinci dava dosyasında, “yürütmenin durdurulması” kararı verilmiştir. İlgili karar ile Yönetmeliğin;

  • Geçici 1. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan: “Birinci, ikinci ve beşinci fıkralara göre geçirilmiş sayılan hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet birimlerinde karşılarında belirtilen puan esas alınır.” hükmü ile hükme esas Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet puanlarının ve
  • 20 maddesinin 5. Fıkrasındaki “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlardaki personelden, her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler, Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet bölgesi için bölge müdürlükleri ve ortak hizmet birimi olarak belirlenmiş hizmet birimleri haricinde tercih yapamazlar.” hükmünün YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

           

Mahkeme kararını görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI